Uszczelnianie systemów solarnych i geotermalnych

 

MULTISEAL Heat F

 
OPIS PRODUKTU:

MULTISEAL Heat F eliminuje utratę wody do 20 litrów na dobę w systemach solarnych i geotermalnych jak i w instalacjach grzewczych, rurociągach, grzejnikach i instalacjach ogrzewania podłogowego wypełnionych płynami niezamarzającymi lub solanką, tworząc elastyczne uszczelnienie przecieku. 

 

INFORMACJA  O PRODUKCIE:

Multiseal Heat F jest wodną zawiesiną silikatów i mineralnych fibrów. Uszczelniane instalacje należy napełnić Multiseal Heat F w proporcji 1 litr na 100 litrów wody grzewczej.  Multiseal wyciekając przez szczelinę samoistnie uszczelnia ją w ciągu kilku dni, tworząc elastyczne uszczelnienie. Multiseal Heat F  po uszczelnieniu instalacji musi pozostać w systemie. Uszczelnienie po utwardzeniu się wytrzymuje temperatury do 150o C i ciśnienie do 5 barów.
 

SPOSÓB UŻYCIA:

Przeciekający system grzewczy:                                                                                                                                   

Napełnij system grzewczy wodą i oczyść go. Całkowicie otwórz wszystkie zawory mieszacza i podgrzewacza. Opróżnij pompy obiegowe i pozostaw je włączone. Wybierz ilość wody grzewczej równą ilości Multiseal Heat F do dodania do systemu. Dokładnie wstrząśnij kanistrem z Multiseal Heat F. Dodaj wymaganą rozcieńczoną
ilość Multiseal Heat F (patrz tabela) za pomocą zaworu napełniania i opróżniania bojlera. Opróżnij i opłucz kanister, aby użyć pozostałego produktu. Ponownie opróżnij pompy obiegowe przez śrubę sterującą. System grzewczy musi działać przez 7 godzin z pełną cyrkulacją i włączonym grzaniem.
Rzeczywisty proces uszczelnienia trwa jeden lub więcej dni, w zależności od charakteru wycieku. Utrzymuj Multiseal Heat F na stałe w systemie i utrzymuj stały minimalny obieg wody w systemie. Jeśli do systemu podłączony jest nowoczesny kocioł kondensacyjny, który nadal ma gwarancję fabryczną, zalecamy
oddzielenie instalacji za pomocą dodatkowego wymiennika ciepła przed dodaniem Multiseal Heat F do wody w systemie.


 Inne systemy np. kolektory geotermalne:                                                                                                                   

 Ważne jest, aby produkt Multiseal Heat F, został wstępnie zmieszany z wodą lub solanką i wprowadzony   do systemu za wymiennikiem ciepła. 


Multiseal Heat F z przeciekającymi kolektorami słonecznymi i kolektorami geotermalnymi: 

Wstępnie wymieszaj Multiseal Heat F z wodą systemową zawierającą glikol/solankę w wyżej wymienionych systemach. Odlać 5-10 l wody z systemu z płynem zapobiegającym zamarzaniu, a następnie wmieszać Multiseal Heat F aż kanister będzie całkowicie pusty. Dokładnie zmieszaj mieszaninę Multiseal z wodą z systemu. Następnie dodaj mieszaninę do rury powrotnej (za wymiennikiem ciepła). Pompa obiegowa musi następnie działać przez 2 godziny. Doprowadzić system do normalnego ciśnienia roboczego i normalnej
temperatury roboczej. Wzrost temperatury nie jest wymagany. Proces uszczelnienia może potrwać 2 lub 3 dni.

 

MULTISEAL SOR

Multiseal SOR jest środkiem czyszczącym przeznaczonym do usuwania zanieczyszczeń  z systemów solarnych pracujących zarówno z kolektorami próżniowymi jak i konwencjonalnymi. W czasie prac kolektory powinny zostać zakryte. Oczyszczany system należy całkowicie opróżnić, a natępnie napełnić Multisealem SOR. Multiseal SOR powinien zostać podgrzany do temperatury 50C - 60C i krążyć w oczyszczanym systemie przez 1 do 2 godzin. Należy unikać temperatur wyższych niż 60C. W zależności od stopnia zanieczyszczenia systemu można proces czyszczenia powtórzyć kilkakrotnie. Po zakończeniu procesu czyszczenia system należy opróżnić, a następnie przedmuchać sprężonym powietrzem, aby usunąć pozostałości produktu w systemie.

 

 

OPAKOWANIA
 Produkt
 Opakowanie
Numer katalogowy
       

MULTISEAL Heat F

1l butelka

8016010

       
MULTISEAL Heat F

2½ l kanister

8016025

       
MULTISEAL Heat F

5 l kanister

8016050

       
             
MULTISEAL SOR 10 l kanister 8031100        

PODOBNE PRODUKTY

Potrzebujesz pomocy? - napisz do nas