SOLAR- & JORDVÄRME

 

PRODUKTBESKRIVNING:

Följande upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

Multiseal F är speciellt utformad för att fungera med frysskyddsmedelkemikalier som finns i solar- och jordvärmeanlägningerI serien av dedikerade produkter solaranlägninger har vi också  Multiseal SOR som är respektive ett frysskydd och en rengöringsvätska för solvärmesystem.

PRODUKTER

MULTISEAL F Flytande tätning i värmesystem med frostskydd. Lämpligt för solfångare och jordvärmeanläggningar. Blandningsförhållande: 1:100.

 Multiseal SOR är ett rengöringsmedel för värmeanläggningar. Multiseal SOR användas outspädd .

TEKNISKA EGESKAPER:

Multiseal tätningssystem baseras på oppblandada kristallina mineraler.
Med hjälp av en pump placeras MULTISEAL F i vattenets kretslopp i solar- eller jordvarmeanlägningen i rät koncentration (1:100)  och här förseglas läckor gennom i ett par dagar "i sig" inifrån genom forkisling. Det är därför inte nödvändigt att veta exakt var läckage är for att täta den med Multiseal F. Multiseal F ska behållas i anläggningen!
 

BRUKSANVISNING:

 

MULTISEAL F

Vid korrekt användning av Multiseal F uppstår inga skador på cirkulationspumpar och ventiler. Koppla bort silar, smutsfångare, filter och värmemätare från anläggningen. Värmeanläggningen ska vara avluftad och fylld med vatten innan tätningen börjar.
Ställ in anläggningen på maxtemperatur. Stäng till alla element- och blandningsventiler helt. Lufta ur cirkulationspumpen ordentligt och sätt igång den. Tappa ur dubbelt så mycket vatten som den mängd Multiseal F som ska tillsättas (se tabell).
Skaka om dunken med Multiseal F ordentligt. Den mängd som behövs pumpas in, utspädd med vatten 1:1, via pannans påfyllnings- och avtappningsventil. Töm om möjligt dunken helt och skölj den för att också använda ev. rester. Fyll anläggningen till normalt arbetstryck. Lufta ur cirkulationspumpen ordentligt igen via kontrollskruven. Anläggningen ska nu vara igång i 7 timmar under de förhållanden som beskrivs här. Lufta på nytt ur cirkulationspumpen ordentligt och montera tillbaka alla nedmonterade delar, utom silar och smutsfångare. Själva tätningen sker inom 1 eller flera dagar. Multiseal F ska behållas i anläggningen!

 

MULTISEAL SOR. 

Multiseal SOR är ett rengöringsmedel för värmeanläggningar.
Multiseal SOR tar bort föroreningar som uppstått genom överbelastning av värmebärarvätskan i solfångaranläggningar med vakuumrör.
Töm anläggningen som ska sköljas/rengöras helt och hållet på värmebärarvätska. Avtäck solfångarna. Fyll solfångaranläggningen med Multiseal SOR och kör anläggningens cirkulation 1–2 timmar på 50–60 ˚C. Av hänsyn till gummidelarna i solfångaranläggningen (som EPDM-packningar) bör man undvika högre temperaturer. Gör om processen flera gånger om föroreningen finns kvar.Töm anläggningen på nytt helt och hållet efter avslutad rengöring. Eventuellt kan man genomblåsa anläggningen med tryckluft för att uppnå en fullständig tömning.

 

RENGÖRING och SÄKERHETSDATA:

Om Multiseal F eller MULTISEAL SOR kommer i kontakt med ögonen, skölj då genast ordentligt med rent vatten och kontakta läkare. Vid hudkontakt ska huden genast tvättas med stora mängder vatten. Vid arbete med Multiseal F,  eller MULTISEAL SOR bör man bära passande skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. I övrigt ska man följa allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier. Förvaras utom räckhåll för barn.

EMBALLAGE

 Produkt

 Emballage

 

Item no.

VVS-no.

RSK-no.

NRF-no.

LVI-koodi

MULTISEAL F

1 L can

 

8016010

251206010

4054419

9815777

3265233

MULTISEAL F

2½ L can

 

8016025

251206025

4054420

9815778

3265234

MULTISEAL F

5 L can

 

8016050

251206050

4054421

9815779

3265235

MULTISEAL SOR 10 L can   8031100 251227010 3839251 9507784 3265268

Related products

Behöver du hjälp? - skriv till oss