Specialprodukter

UNIGUM SANITETSKITT

 

PRODUKTBESKRIVENING:

UNIGUM är ett icke-härdande, syntetiskt gummikitt helt fritt från organiska lösningsmedel.

 

ANVÄNDNING:

UNIGUM används i första hand för tätning vid anslutning av toalettstolar och köksavlopp samt vid installation av stålvaskar, men kan dessutom användas för talrika andra ändamål där ett smidigt, vidhäftande och icke-härdande kitt är önskvärt.
UNIGUM kan således även användas utomhus för tätning av takrännor, stuprör, takbeläggningar av eternit, plåt mm.
UNIGUMs goda vidhäftningsförmåga gör det möjligt att använda det på så olika material som metall, trä, glas, betong, plast mm.

 

TEKNISKA EGENSKAPER:

UNIGUM gummikitt...
· härdar aldrig
· förblir smidigt - påverkas ej av materialrörelser!
· förblir vidhäftande - inga framtida otätheter!
· är lätt att forma - även när det är kallt!
· är väderbeständigt
· klibbar inte fast på fingrarna
· kan målas över
· är miljövänligt - 0% lösningsmedel
· är helt luktfritt

 

BRUKSANVISNING:

Allmänt: Rengör tätningsytorna noggrant. UNIGUM knådas lätt före användning.
Anslutning av toalett: Fyll mellanrummet mellan avloppsstuts och muff till ca hälften med vanligt tätningsmaterial (ev tätningsgarn). Rulla ut UNIGUM i en tjocklek som motsvarar avståndet mellan stuts och muff. Lägg UNIGUM i mellanrummet, se till att detta fylls jämnt och pressa samman väl för varje 1-2 cm på höjden. Pressa ordentligt ut mot sidorna. Fyll upp till lite över muffens ovankant och tryck samman. Skär av överskottsytan med en kniv.
Installation av stålvask: Rulla ut UNIGUM i en tjocklek av 6-8 mm. Tryck fast UNIGUM lätt under kanten på stålvasken. Spänn fast vasken vid bordsskivan. Överskott som pressas ut mellan vask och bordsskiva avlägsnas lätt med kniv eller spatel.
I motsats till silikon härdar UNIGUM aldrig, varför vasken vid ett senare tillfälle kan demonteras problemfritt (i samband med service, reparation eller byte) utan risk för att bordsskivan förstörs.

Behöver du hjälp? - skriv till oss