SPECIAL GLIDEX

PRODUKTBESKRIVNING:

SPECIALGLIDEX är ett högeffektiv såpaemulsion, som används vid montering av muff-rör av plast, metall och beton.

TEKNISKA EGENSKABER:

SPECIALGLIDEX säkrar lätt och problemfri sammanfogning av muffrör i plast, metall och beton. SPECIALGLIDEX har bra vidhäftningsförmåga i våt/fuktig miljö. SPECIALGLIDEX kan användas vid ca. -5°C.

BRUKSANVISNING:

Rördelarna rengörs från sand, jord och annan smuts. Över muffrörets spetsiga ände läggs ett jämnt skikt Special GLIDEX, varefter rören enkelt sätts samman. Special GLIDEX påförs med pensel direkt på ämnet från tuben.
Följ för övrigt rörtillverkarens monteringsvägledning.
Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

RENGÖRING:

Huden tvättas med tvål och vatten. Stänk i ögon sköljs omedelbart bort med vatten.
OBS! För att undvika fallolyckor rengörs golv noggrant från ev spill. Spill på kläder avlägsnas lätt i normal maskintvätt.

PRODUKT:

SPECIALGLIDEX till muffrör i plast, metall och beton:
Hvid/beige pasta specielt utvecklatv till muffrör i plast, metall och beton.  Arbetstemperatur: -5°C - +40°C

 

EMBALLERING:

 

 

 Emballage
Varenr.
VVS-nr.
RSK-nr.
NRF-nr.
LVI-koodi.

SPECIALGLIDEX till muffrör

1 kg. Dåse (6 stk./krt.)

2220100

061732100

3115130

9507953

3267654

Se dessutom under SÄKERHETSDATABLAD på www.unipak.dk

Related products

Behöver du hjälp? - skriv till oss