VÄRME

 

Produktbeskrivning:

Multiseal är ett flytande tätningsmedel som läggs direkt i vatten i en sluten slinga för tätning av dolda läckor. Multiseal finns i olika produktvarianter anpassade till den miljö där ett läckage måste tätas. Multiseal för värme kan användas tillsammans med fjärrvärmesystem, alla med värmepannor, olja bränna eller vedeldade pannor - Multiseal för värme är särskilt användbart för golvvärmesystem, men produkten är effektiv som tätningsmaterial för alla dolda läckor.

 

TEKNISKA EGENSKAPER:

Multiseal tätningssystem är baserade på uppslammade kristallina mineraler. Med hjälp av en pump förs Multiseal ut i värmeanläggningens vattenkretslopp.Läckaget tätas inifrån ”av sig själv” genom förkisling inom ett par dagar. Därför är det inte nödvändigt att veta exakt var läckaget finns någonstans för att kunna täta med MULTISEAL för värme- det räcker med att skapa en sluten krets i värmeanläggningen. Den härdade tätning tål temperaturer
upp till 1200 °C och 15 bar tryck.

 

BRUKSANVISNING:

Det slutna kretslopp med läckan rengörs vid behov med en rengöringsvätska (bara nödvändig för äldre instalatioener). Multiseal pumpas i värmanläggningens vattenkretslopp med läckan (vid fjärrvärme etableres en loop), i suspension tills önskat pH-värdet i kretsen erhålls. Upprätta en cirkulation över kretsen med läckagan och inom några dagar kommer läckan att förseglas - den tid tätningsprocessen tar beror på läckagestorlek och omgivningstemperatur. När läckaget har tätats ska systemet göras rent med vatten och sedan är tätningen klar. I vissa fall kan/måsta produkten stannar kvar i vattensystemet.

 

RENGÖRING:

Hudkontakt: Tvätta huden med rikligt med tvål och vatten. Använd skyddsglasögon vid arbete med Multiseal! Eventuella stänk i ögonen spolas bort omedelbart med mycket vatten. Spill på kläder avlägsnas lätt vid normal maskintvätt. OBS! För att undvika fallulykker och kiselaflejringer städas golv noggrant och med mycket vatten för att ta bort evt. spild Multiseal.

 

PRODUKTER

Multiseal Heat S Flytande tätning för värmesystem med vätskaförlust på upp till 30L per dag. Blandningsförhållande: 1,5:100

Multiseal Heat M. Flytande tätning för värmesystem med vätskaförlust på upp till 400L per dag. Blandningsförhållande: 1,5:100

Multiseal Heat L Flytande tätning för värmesystem med vätskaförlust på upp till 1000L per dag. Blandningsförhållande: 1,5:100

Multiseal Heat XL Flytande tätning för värmesystem med vätskeförlust på mer än 1000L per dag. Blandningsförhållande: 1,5:100

Multiseal Heat 30E Flytande tätning för värmesystem med gaspannor med vätska förluster på upp till 30L per dag. Särskilt lämpligt för press fittings. OBS! Produkten måste vara kvar i systemet efter tätning. Inte lämplig för fjärrvärme. Blandningsförhållande: 1:100

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

 

Emballage

Product

 Emballage

Item no.

VVS-no.

RSK-no.

NRF-no.

LVI-koodi

MULTISEAL Heat S

2½ L dunk

8010025

251200025

4054402

9815758

3265216

MULTISEAL  Heat S

5 L dunk

8010050

251200050

4054403

9815759

3265217

MULTISEAL Heat M

2½ L dunk

8011025

251201025

4054404

9815761

3265218

MULTISEAL  Heat M

5 L dunk

8011050

251201050

4054405

9815762

3265219

MULTISEAL  Heat L

2½ L dunk

8012025

251202025

4054407

9815764

3265221

MULTISEAL  Heat L

5 L dunk

8012050

251202050

4054408

9815765

3265222

MULTISEAL  Heat XL

 2½ L dunk

8013025

251203025

4054410

9815767

3265224

MULTISEAL  Heat XL

5 L dunk

8013050

251203050

4054411

9815768

3265225

MULTISEAL  Heat 30E 1 L dunk

8015010

251205010

4054416

9815774

3265230

MULTISEAL Heat 30E 2½ L dunk

8015025

251205025

4054417

9815775

3265231

MULTISEAL Heat 30E

5 L dunk

8015050

251205050

4054418

9815776

3265232

Related products

Behöver du hjälp? - skriv till oss