POOL

 

PRODUKTBESKRIVNING:

Multiseal Pool flytande tätning hjälper mot vattenläckor i simbassänger. Multiseal Pool tätar betong- och cementbassänger. Själva tätningen syns inte på bassängen.

 

BRUKSANVISNING:

Spärra av eller koppla från cirkulationspumpar och filter. Häll relevant mängd Multiseal Pool i bassängen. Blandningsförhållandet är 1 del Multiseal Pool till 1000 liter bassängvatten. Om Multiseal Pool kommer på plattor eller andra föremål är det mycket viktigt att genast tvätta av det med mycket vatten. Annars börjar produkten bilda en kristallisering som är mycket svår att ta bort, om det över huvud taget går.

Upprätta en cirkulation utan filter i bassängen. Det kan göras genom att man t.ex. ställer ner en grundvattenpump i bassängen. Cirkulationen ska pågå i 1–3 dygn eller tills bassängen är tät. Tappa sedan undan vattnet och skölj bassängen. Ev. rester av Multiseal Pool tas bort mekaniskt. Fyll på bassängen på nytt med rent vatten och relevanta bassängkemikalier.

 

RENGÖRING OCH SÄKKERHETSDATA:

Om Multiseal Pool i koncentrerad form kommer i kontakt med ögonen, skölj då genast ordentligt med rent vatten och kontakta läkare. Vid hudkontakt ska huden genast tvättas med stora mängder vatten. Vid arbete med Multiseal Pool bör man bära passande skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Multiseal Pool ska genast tvättas bort med vatten om det kommer på föremål (plattor, tvättställ etc.). I annat fall bildas en kristallisering som inte kan tas bort igen. I övrigt ska man följa allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier. Förvaras utom räckhåll för barn.

 

KASSERING:

Multiseal Pool kan föras till avloppet i starkt förtunnad form.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

 

EMBALLAGE

 Product

 Emballage

Item no.

VVS-no.

RSK-no.

NRF-no.

LVI-koodi

MULTISEAL Pool.

5 L dunk

8020050

251215050

4054428

9815787

3265242

MULTISEAL Pool

10 L dunk

8020100

251215110

4054429

9815788

3265243

Related products

Behöver du hjälp? - skriv till oss