DRICKSVATTEN

 

PRODUKTBESKRIVNING:

Multiseal till dricksvatten är ett flytande tätningsmedel, som pumpas direkt in i den tömda vattenanläggning för tätning av dolda läckor. Multiseal finns i olika produktvarianter anpassade till den miljö som en läcka måste tätas.

 

TEKNISKA EGENSKAPER:

Multiseal tätningssystem baseras på oppblandada kristallina mineraler. Multiseal för dricksvatten pumpas in i den tömda vattensystemet och läckor förseglas här inom några dagar "i sig" inifron genom forkiseling av läckagan. Det är därför inte nödvändigt att veta exakt var läckage är for att försegla den med Multiseal - Multiseal bara pumpas in i dricksvatten och en konstant tryck av 5-7 bar måste fastställas och inom några dagar kommer läckagan att förseglas - perioden för tätningsprocessen beror på läckage storlek och omgivelsestemperatur.

 

BRUGSANVISNING:

Multiseal för dricksvatten pumpas outspädd i dricksvatteninstallationen och hålls vid ett konstant tryck av 5-7 bar. Inom några dagar kommer läckan at tätas - perioden för tätningsprocessen beror på läckage storlek och omgivelsestemperatur. När läckaget har tätats ska systemet göras rent med vatten och sedan är tätningen klar.

 

RENGÖRING:

Hudkontakt: Tvätta huden med rikligt med tvål och vatten. Använd skyddsglasögon vid arbete med Multiseal! Eventuella stänk i ögonen spolas bort omedelbart med mycket vatten. Spill på kläder avlägsnas lätt vid normal maskintvätt. OBS! För att undvika fallulykker och kiselaflejringer städas golv noggrant och med mycket vatten för att ta bort evt. spild Multiseal.

 

PRODUKTER:

Multiseal Water S. Flytande tätning för dricksvatteninstallationer. Lämplig vid korrosion av kopparrör. Även lämplig för rostfria stålrör, galvaniserade rör och plaströr. Vätskeförlust på upp till 10L per. 24 timmar. Blandningsförhållande: Användes outspädd eller blandas med dricksvatten 1:1

Multiseal Water M Flytande tätning för dricksvatteninstallationer. Lämplig vid korrosion av kopparrör. Även lämplig för rostfria stålrör, galvaniserade rör och plaströr. Vätskeförlust på upp till 25L per. 24 timmar. Blandningsförhållande: Användes outspädd eller blandas med dricksvatten 1:1

Multiseal Water L Flytande tätning för dricksvatteninstallationer. Lämplig vid korrosion av kopparrör. Även lämplig för rostfria stålrör, galvaniserade rör och plaströr. Vätska förlust på upp till 400L per. 24 timmar. Blandningsförhållande: Användes outspädd eller blandas med dricksvatten 1:1

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

 

EMBALLAGE

 Product

 Emballage

Item no.

VVS-no.

RSK-no.

NRF-no.

LVI-koodi

MULTISEAL Water S

5 L burk

8017050

251210050

4054422

9815781

3265236

MULTISEAL Water S

10 L burk

8017100

251210110

4054423

9815782

3265237

MULTISEAL Water M 5 L burk

8018050

251211050

4054424

9815783

3265238
MULTISEAL Water M 10L burk

8018100

251211110

4054425

9815784

3265239
MULTISEAL Water L 5 L burk

8019050

251212050

4054426

9815785

3265240

MULTISEAL Water L 10 L burk

8019100

251212110

4054427

9815786

3265241

Related products

Behöver du hjälp? - skriv till oss