Läckagetätning

MULTISEAL

PRODUKTBESKRIVNING:

Multiseal ett flytande tätningsmedel som läggs direkt i vatten i ett slutet värmesystem för tätning av dolda läckor. Multiseal finns i olika produktvarianter anpassade till den miljö som en läcka måste tätas. Multiseal kan användas i samband med fjärrvärmesystem, alla värmesystem med värmare med oljebrännare eller bränsle pannor, golvvärmesystem, avlopp och avloppssystem. Multiseal finns också för dricksvatten installation, gas, solar anläggningar och pool system.

 

TEKNISKA EGENSKAPER:

Multiseal tätningssystem baseras på oppblandada kristallina mineraler. Med hjälp av en pump placeras Multiseal i vattnets kretslopp i värmeanlägningen och här förseglas läckor gennom inom några dagar "i sig" inifrån genom forkisling. Det är därför inte nödvändigt att veta exakt var läckage är for att täta den med Multiseal - Multiseal måste helt enkelt pumpas ut i systemet i rätt koncentrationen i en loop (värme-system) eller ett konstant tryck av 5-7 bar (dricksvatten) och inom några dagar kommer läckan att förseglas - perioden för tätningsprocessen beror på läckage storlek och omgivelsestemperatur.Multiseal finns även i en GAS-version men här är tätning processen lite mer omfattanda.
Användas Multiseal för pool system hälls produkten helt enkelt i poolen vattenet vid rätt koncentration och en cirkulation etableras.
Multiseal finns också i en speciell version för avlopps system - detta är en två component system som också innebär en härdare.

 

BRUKSANVISNING:

Skölj värmesystemet med hjälp av Multiseal rengöringsvätska (endast för äldre installationer). Multiseal pumpas in i en loop direkt i värme instalation (eller dricksvatten installation) antingen koncentrerad eller utspädd, tills önskat pH-värdet i kretsen uppnås, beroende på produkt och typ av installation. Antingen etableras en cirkulation en loop eller ett konstant tryck av 5-7 bar och inom några dagar kommer läckan att förseglas - perioden för tätning processen beror på läckage storlek och omgivelses temperatur. När läckan tätas, kan systemet sköljas med rent rent vatten och tätning processen är klar. Alternativt kan Multiseal stanna kvar i systemet vid rätt koncentration (inte möjligt i fjärrvärmesystem). Vid tätning av gassystem och avlopp tätning är processen lite mer omfattanda.

 
RENGÖRING:

Hudkontakt: Tvätta huden med rikligt med tvål och vatten. Använd skyddsglasögon vid arbete med Multiseal! Eventuella stänk i ögonen spolas bort omedelbart med mycket vatten. Spill på kläder avlägsnas lätt vid normal maskintvätt. OBS! För att undvika fallulykker och kiselaflejringer städas golv noggrant och med mycket vatten för att ta bort evt. spilld Multiseal.

Behöver du hjälp? - skriv till oss