Gängtätning

UNIGARN LIN

PRODUKTBESKRIVNING:

Unigarn tätningsgarn av lin är en ren naturprodukt vilken är framställd av fint, enhetligt och långfibrigt, belgiskt, häcklat lin, som hämtas från linplantans stjälk. 3-tråds, grovt lin är framställt av kortfibrigt lin och levereras otjärat eller tjärat.

ANVENDNING:

Unigarn är tillsammans med tätningsmedel väl lämpat för tätning av gängförbindningar och ger i kombination med tätningsmedel täta och flexibla förbindningar samt är mycket ekonomiskt att använda. 3-tråds tätningsgarn används för tätning av glaserade muffrör eller gjutjärnsmuffrör.

TEKNISKA EGENSKAPER:

Vid höga temperaturer (>130°C) finns risk för svedning av linfibrerna.

 

Behöver du hjälp? - skriv till oss