PAKOL

PRODUKTBESKRIVNING: 

PAKOL är ett flytande, rödbrunt tätningsmedel på shellackbas.

ANVÄNDNING: 

PAKOL används tillsammans med lin för tätning av gängade rörförbindningar i anläggningar för bensin, diesel, eldningsolja, vegetabiliska oljor mm. Passar även bra till gas (OBS icke godkänd för gas). ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNING: PAKOL kan lösas upp med perkloretylen.

TEKNISKA EGENSKAPER:

PAKOL ger tillsammans med lin absolut täta förbindningar med alla typer av gängor samt i väl slipade flänskopplingar med eller utan packning. PAKOL bevarar tätheten under
· HÖGT TRYCK (max 30 bar)
· TEMPERATURSVÄNGNINGAR (konstant temp max 80°C)
· VIBRATIONER

BRUKSANVISNING: 

1. Rengör gängan noga från smuts och olja. 
2. Rör om/skaka PAKOL ordentligt före användning. 
3. Den rengjorda gängan penslas med ett skikt PAKOL. Låt torka ett ögonblick. 
4. L in påförs gängan jämnt och väl sträckt i gängans stigriktning. 
5. Den lindade gängan påförs ett jämnt skikt PAKOL, eventuellt två gånger med en minuts mellanrum. 
6. Låt därefter PAKOL torka ett par minuter (till dess att tätningsmedlet ser matt ut) före ihopskruvningen. 
7. Anläggningen bör torka/härda ett par timmar innan den tas i bruk. 
8. Sörj för GOD VENTILATION under arbetet. Läs den arbetshygieniska bruksanvisningen. Efter användning rengörs penseln i denaturerad sprit och förpackningen sluts till tätt.

VIKTIGT: 

Rörsystem för DIESEL, ELDNINGSOLJA och andra lätta oljetyper ska torka/härda i ett dygn innan de tas i bruk.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

TESTER: 

PAKOLs effektivitet har testats grundligt av det danska TEKNOLOGISKA INSTITUTET.

FÖRVARING: 

PAKOL ska förvaras i tätt tillsluten behållare på en plats med god ventilation.

 

FÖRPACKNING:

 

 

 Emballage
Varenr.
VVS-nr.
RSK-nr.
NRF-nr.
LVI-nr

250 ml. burk m. pensel

(24 stk./krt.)

6000025

271353002

4051320

9507821

3265109

1 ltr. burk

(6 stk./krt.)

6000100

271353010

4051350

9507822

3265116

Related products

Behöver du hjälp? - skriv till oss