SEALRITE GT12/GT19

PRODUKTBESKRIVNING: 

SEALRITE (5 m x 12/19 mm x 0,2 mm). HD (densitet: 1,1 g/cm3). High-End gängtejp för installationer där kraven på kvalitet och säkerhet har hög prioritet. Mycket stark och drygt att använda. Mindre lämplig för små gängor (<½”).Temperaturbeständig från -200 til +260°C.
Sealrite 12 mm (RSK-nr.: 4054024). Sealrite 19 mm (RSK-nr.: 4054025)

Sealrite (5 m x 12/19 mm x 0,2 mm) HD, är en vit, icke-vidhäftande gängtätningstejp framställd av 100% ren PTFE (polytetrafluoretylen). Sealrite är godkänd för gas och dricksvatten. Topseal och Multitape är godkänd för gas och syre (BAM) Multitape är desutom godkänd för naturgas. (DGP -DanmarksGasmaterialProvning)

ANVÄNDNING: 

Multitape används för tätning i gasanläggningar. Alla HD tejptyperna lämpar sig naturligtvis också väl för tätning av gängförbindningar i andra rörsystem, t ex för hydraulik, tryckluft, värme- och ventilation, syror, baser, lösningsmedel mm. Sealrite/Topseal/Multitape lämpar sig väl för i stort sett alla rörmaterial såsom järn, metall, plast, fibrer o dyl.

TEKNISKA EGENSKAPER: 

Kolväte-fluor-föreningens höga styrka och molekylvikt ger PTFE-tejpen en rad förträffliga egenskaper. Mycket brett temperaturområde: -200°C till +260°C. Tillbaka justering: En väl genomförd samling kan justeras upp till 45 grader bakåt. (Behövs i DG och EN 751-3 godkännande). Förblir opåverkad av i stort sett alla aggressiva kemikalier (med undantag för fluor, vissa fluorkemikalier och smälta alkalimetaller), mycket låg friktionskoefficient, ej brännbar, åldras ej, hög dragstyrka även vid låga temperaturer, god elektrisk isoleringsförmåga oberoende av såväl frekvens som temperatur.

BRUKSANVISNING:

Avlägsna ev smuts och metallspån från gängorna före påföring av Sealrite/Multitape/Topseal. Tejpen läggs på det gängade partiet i gängornas stigriktning. Tejpen påförs med jämnt, fast drag så att den ligger sträckt över gängorna. Gänggruvorna fylls upp så gängtopparna fortfarende syns. Beroende på den önskade skikttjockleken bör överlappningen vara från ½ till ¾ tejpbredd. Efter det att gängkopplingen spänts ihop bör ingen kontraskruvning ske. Tejpen används ensam och utan bruk av smörjmedel.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

GODKÄNNANDE:

Sealrite produceras enligt EN751-3 (europeiska normen för gängtejp godkänd för både dricksvatten och gas)

 

PACKING:

 

 

 

 

 

 

 

 

Item no.
VVS-no.
RSK-no.
NRF-no.
LVI-no.

Sealrite 12 mm

(10/250 stk./krt.)

1000900

271408012

4054024

9507828

3265363

Sealrite 19 mm

(5/120 stk./krt.)

1000950

271408019

4054025

9507829

3265366

Se dessutom under DOWNLOAD i hovedmenuen for yderligere info 

Related products

Behöver du hjälp? - skriv till oss