P.T.F.E-TAPE

PRODUKTBESKRIVNING:

Gängtätningstejp från UNIPAK är vit, icke-vidhäftande tejp, framställd av polytetra-fluoretylen.

PTFE-TAPE (10mx12mmx0,075mm). LD (densitet: 0,20g/cm3). PTFE-Tape gängtätningstejp lämpar sig väl för anläggningar med vatten, dricksvatten och tryckluft. Max. rördiameter: ¾”. Temperaturbeständig från -100 til +80°C. Max. tryck: 10 bar. PTFE-tape (RSK-nr. 4054038)

Om gängtejp kan det allmänt sägas att ju högre massfyllnad (g/cm3), desto bättre produkt. Det vill säga större flexibilitet och diffusionstäthet. Detta medför även att tejpen är lättare att arbeta med och drygare i användning. Se särskilt datablad beträffande SEALRITE, MULTITAPE för gas och TOPSEAL för flytande syre/syregas.

ANVÄNDNING:

Ovennævnte tape används för tätning av alla typer av gängförbindningar inom t ex tryckluft, värme- och ventilationsanläggningar och dricksvattenanlägningar. Kan användas på alla slags material (järn, metall, plast, fibrer mm). Gängtejp lämpar sig även för anläggningar där det ställs stora hygienkrav (sjukhus, livsmedelsindustri o dyl).

TEKNISKA EGENSKAPER:

Kolväte-fluor-föreningens höga styrka och molekylvikt ger PTFE-tejpen en rad förträffliga egenskaper. Mycket bred kemikaliebeständighet med undantag för fluor, vissa fluorkemikalier och smälta alkalimetaller. Mycket låg friktionskoefficient. Ej brännbar (ASTM D-635 och D-470). Åldras ej. Fukt och UV-beständig. Utmärkt dragstyrka även vid låga temperaturer. God beständighet mot nedbrytning i synnerhet i samband med böjning och vibrationer. Hög elektrisk isoleringsförmåga oberoende av såväl frekvens som temperatur.

BRUKSANVISNING:

Avlägsna ev smuts och metallspån från gängorna före påföring av gängtejp. Tejpen läggs på det gängade partiet i gängornas stigriktning. Den påförs med jämnt, fast drag så att den ligger sträckt över gängorna. Beroende på den önskade skikttjockleken bör överlappningen vara från ½ till ¾ tejpbredd. Efter det att gängkopplingen spänts ihop bör ingen kontraskruvning ske. Beroende på rördimensionen rekommenderas följande tejptyper. Upp till 25 mm: UNITAPE. Från 25 till 40 mm: MAXITAPE. Från 40 till 65 mm: JUMBOTAPE. För särskilt skarp eller obehandlad/grov gänga rekommenderas JUMBOTAPE eller SEALRITE, eftersom denna kvalitet inte rivs sönder så lätt. Vid mycket högt tryck (hydraulik) rekommenderas under alla omständigheter gängtejp med hög massfyllnad (t ex MAXITAPE).
Tejpen används ensam och utan bruk av smörjmedel.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

 

EMBALLERING:
 
   
Varenr.
VVS-nr.
RSK-nr.
NRF-nr.
LVI-nr.

P.T.F.E.-Tape

(100/1000 stk./krt.) 1000202 271400010 4054038 9507774 3265346

Related products

Behöver du hjälp? - skriv till oss