FAQ

PAKOL OCH SYROR

2011-01-26

 

Fråga: 

Kan Pakol används som pakmateriale på rör med syror?

Svar: 

Pakol reagerar inte mot syror när den har härdat upp. Vi har på UNIPAK utfört försök med Pakol mot 10% lösningar av 30% ättiksyra och 30% saltsyra och funnit att när Pakolen har härdat upp reagerar den inte på syra. Det är dock viktigt att Pakolen helt försegla garnet, för garnet själv bryts ner av syra. Vid starkare koncentrationer av syror vi rekommenderar att man använder PTFE som pakmateriale.

Behöver du hjälp? - skriv till oss