Nyheder

DRÅBEGODKENDELSE

Unipak paksalve er fritaget for kravet om Dråbegodkendelse, men Unipak A/S har anmodet det anerkendte analyselaboratorium  ”Eurofins Product Testing A/S” om at teste og vurdere Unipak paksalve i forhold til bekendtgørelse nr. 31 af 21/01/2013 og nr. 1259 af 05/11/2013. Bedre kendt som DRÅBEGODKENDELSEN.

Konklusionen er at Unipak paksalve ligger så fint inden for grænseværdierne beskrevet i bekendtgørelserne at Unipak paksalve ville kunne tildeles Dråbegodkendelsen såfremt den ikke var fritaget fra kravet.

Man kan således som man i generationer har gjort, fortsat trygt anvende Unipak paksalve i forbindelse med drikkevandsinstallationer!

[Klik her og se den komplette rapport og vurdering]

Brug for hjælp? - skriv til os