Nyheder

VIGTIG INFORMATION – MULTITEC LÆKAGESPRAY

Vi er for nylig blevet gjort opmærksomme på, at visse typer plastik, så som PPSU og polycarbonat, anvendt til sanitets-installationer kan revne når det kommer under påvirkning af (en uheldig) kombination af (for) højt tryk, varme og kemikalier, herunder angiveligt det tensid, der anvendes i MULTITEC.

MULTITEC, der har været anvendt siden 1999 uden registrerede problemer, er tiltænkt lækagesøgning på gasanlæg, men bliver nu tilsyneladende også anvendt til sporing af evt. utætheder i almindelige vandinstallationer udført i plastik.

Da anvendelsen af vores produkter sker uden for vores kontrol, tager vi altid et generelt forbehold for kompatibilitet mellem vores produkter og de emner brugeren påtænker at anvende det sammen med. Dette er juridisk set tilstrækkeligt, men vi har alligevel valgt at tage et specifikt forbehold i forbindelse med anvendelse af MULTITEC på plastikemner.

På vores tekniske datablad gør vi således nu udtrykkelig opmærksom på, at der kan være problemer med visse typer plastik og at brugeren derfor altid på forhånd bør sikre sig at produktet er egnet til brug på den ønskede installation og at prøvestedet afskylles med vand efter brug.

Såfremt De ønsker yderligere information er De meget velkommen til at kontakte undertegnede. De kan også klikke på vores download sektion og hente det nyeste datablad på Multitec

Med venlig hilsen

Henrik Harmsen
Adm. direktør

Brug for hjælp? - skriv til os