MULTITEC LÆKSØGER

MULTITEC er et opskummende lækagesøgningsmiddel på basis af specialfremstillet tensider (syntetisk sæbe) til sporing af utætheder på luft- og gasledninger.

EGENSKABER:

MULTITEC afslører straks selv ganske små utætheder ved at det påførte sporingsskum bobler op. MULTITEC kan anvendes direkte uden nogen form for forbehandling eller rengøring. Produktet har en hudvenlig pH-værdi og drivmidlet er kulsyre (CO2), som hverken er sundhedsskadelig eller brændbart. MULTITEC -30°C tåler frost og kan anvendes på kolde emner ned til ca. -30°C .

BEMÆRK ved anvendelse på PLAST: Multitec godkendt til brug på polyethylen rør (PE), men da der er rapporteret om skader på andre typer plast, bør brugeren generelt altid på forhånd sikre sig at produktet er egnet til brug på den ønskede installation!

RENGØRING

Spild aftørres med opvredet klud. MULTITEC indeholder tensider (syntetisk sæbe) og kan således virke fedtende. Sørg derfor for omhyggelig aftørring af gulve for at undgå falduheld. MULTITEC har en hudvenlig pH-værdi (ca. 6,4), men bør alligevel afvaskes med vand. Fås produktet i øjnene skylles med rigelige mængder vand. Vi anbefaler brug af sikkerhedsbriller!

BRUGSANVISNING:

Sprøjt MULTITEC på rørsamlingen eller hvor der i øvrigt måtte være mistanke om / risiko for lækage, hele vejen rundt om røret. Utætheder vil da straks afsløres ved at væsken bobler op. MULTITEC er udstyret med en specialventil, som muliggør anvendelse af spraydåsen på hovedet. Ved meget lave temperaturer vil trykket falde i beholderen, men det vender tilbage ved opvarmning. Skyl teststedet grundigt med vand efter testen. BEMÆRK! Aerosoldåser må aldrig udsættes for temperaturer over 50°C. Prøvestedet afskylles med vand efter brug.

GODKENDELSE:

MULTITEC er godkendt af Danmarks Gasmateriel Prøvning; godkendelsesnr.: TV-00107.

 

EMBALLERING:
    Varenr. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr.
400 ml. spraydåse (12 stk./krt.) 2700040 251041040 3842165 9507846 3188602
400 ml. spraydåse
-30°C
(12 stk./krt.) 2700041 251041041 3842166 9507883 3188603

Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.

Da vi løbende udvikler vore produkter, forbeholder vi os retten til ændringer uden forudgående varsel.

Brug for hjælp? - skriv til os