VARME

PRODUKT BESKRIVELSE:

Multiseal er et flydende tætningsmiddel som tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb for at tætne skjulte lækager. Multiseal findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø hvor en lækage skal tætnes. Multiseal til opvarmning kan bruges i forbindelse med fjernvarmesystemer, alle varmeanlæg med kedler med olie brænder eller brænde kedler – Multiseal til varme er specielt anvendelig i forbindelse med gulvvarme systemer, men produktet er effektivt som tætning for alle skjulte lækager.

TEKNISKE EGENSKABER:

Multiseal tætningssystemer er baseret på opslemmede krystallinske mineraler. Ved hjælp af en pumpe bringes Multiseal ud i vandkredsløbet i varmeinstallationen og her tætnes lækager i løbet af få dage ”af sig selv” inde fra ved forkisling. Det er således ikke nødvendigt nøjagtigt at vide hvor en eventuel lækage er for at tætne den med Multiseal – man skal blot kunne etablere en lukket kreds i varmeinstallationen.  Multiseal til varme bringes så simpelthen i cirkulation i systemet i den rigtige koncentration og inden for et par dage vil lækagen være forseglet – tiden tætningsproces tager afhænger af lækage størrelse og omgivelsestemperatur. Den hærdede tætning tåler temperaturer op til 1200 °C og 15 bar tryk.

BRUGSANVISNING:

Den lukkede kreds med lækagen renses eventuelt med en rensevæske (kun nødvendig ved ældre installatioener). Multiseal pumpes ind i vandkredsen med lækagen, enten opslemmet indtil den ønskede PH-værdi i kredsen er opnået (varmesystemer) eller ufortyndet (drikkevand og afløb). Der etableres enten en cirkulation (fjernvarme) eller et konstant tryk på 5-7 bar (drikkevand, kloak) hen over kredsen med lækagen og i løbet af få dage til vil lækagen være tætnet – tidsrummet for tætningsprocessen afhænger af lækagens størrelse og omgivelsestemperaturen. Når lækagen er tætnet renses systemet med rent vand og tætningen er færdig. I nogle tilfælde vil man dog vælge at lade produktet forblive i vandsystemet. Ved tætning af kloak- og gasanlæg er både tætnings- og  rengøringsprocessen dog lidt mere omfattende. Ved tætning af poolanlæg under anvendelse af Multiseal er det dog ikke nødvendigt at etablere hverken tryk eller kredsløb – produktet hældes simpelthen i poolvandet til den rigtige koncentration opnås.
Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation!

RENGØRING:

Ved hudkontakt afvaskes huden med rigeligt vand og sæbe. Brug beskyttelsesbriller under arbejde med Multiseal. Eventuelle stænk i øjet bortskylles straks med rigeligt med vand. Spild på tøj fjernes let ved alm. maskinvask. BEMÆRK! For at undgå faldulykker og kiselaflejringer afrenses gulve omhyggeligt og omgående med rigeligt med vand for evt. spild.

PRODUKTER

Multiseal Heat S Flydende tætning til varmeanlæg med væsketab op til 30L per døgn. Blandingsforhold: 1,5:100

Multiseal Heat M Flydende tætning til varmeanlæg med væsketab op til 400L per døgn. Blandingsforhold: 1,5:100

Multiseal Heat L Flydende tætning til varmesystemer med væske tab op til 1000L per døgn. Blandingsforhold: 1,5:100

Multiseal Heat XL Flydende tætning til varmesystemer med væske tab af mere end 1000L per døgn. Blandingsforhold: 1,5:100

Multiseal Heat 30E Flydende tætning til varmeanlæg med gaskedler med væske tab op til 30L per døgn. Særlig velegnet til presfittings. NB! Produktet skal forblive i systemet efter tætning. Ikke egnet til fjernvarme. Blandingsforhold: 1:100.

 

EMBALLERING:

Product

 Emballage

Item no.

VVS-no.

RSK-no.

NRF-no.

LVI-koodi

Multiseal Heat S

2½ L dunk

8010025

251200025

4054402

9815758

3265216

Multiseal Heat S

5 L dunk

8010050

251200050

4054403

9815759

3265217

Multiseal Heat M

2½ L dunk

8011025

251201025

4054404

9815761

3265218

Multiseal Heat M

5 L dunk

8011050

251201050

4054405

9815762

3265219

Multiseal Heat L

2½ L dunk

8012025

251202025

4054407

9815764

3265221

Multiseal​​​​​​​ Heat L

5 L dunk

8012050

251202050

4054408

9815765

3265222

Multiseal Heat XL

 2½ L dunk

8013025

251203025

4054410

9815767

3265224

Multiseal​​​​​​​ Heat XL

5 L dunk

8013050

251203050

4054411

9815768

3265225

Multiseal​​​​​​​ Heat 30E 1 L dunk

8015010

251205010

4054416

9815774

3265230

Multiseal​​​​​​​ Heat 30E 2½ L dunk

8015025

251205025

4054417

9815775

3265231

Multiseal​​​​​​​ Heat 30E

5 L dunk

8015050

251205050

4054418

9815776

3265232

Relaterede produkter

Brug for hjælp? - skriv til os