Multiseal QUICK-SEALER

PRODUKT BESKRIVELSE:

Multiseal QUICK-SEALER er et økonomisk og ressourcebesparende alternativ til traditionel tætning af lækager i varmesystemer.

TEKNISKE EGENSKABER:

Multiseal QUICK-SEALER til varmesystemer.  QUICK-SEALER fyldes hurtigt og enkelt ind i varmesystemet vha. af vandtryk og en tragt via kedlens påfyldnings-/aftapningshane. Det er nemt og uden ekstra omkostninger da der ikke er behov for noget specialværktøj.

Quick-Sealer tætner lækager permanent i varmesystemer og rør på kun 3 dage. Quick-Sealer krystalliserer og hærder ved kontakt med CO2 og der opnås en blivende forsegling af lækagen. Quick-Sealer kananvendes på alle almindeligt forekommende rørmaterialer (kobber, stål, plast, rustfrit stål, galvaniseretmateriale). Der kræves intet specialværktøj for at påfylde QS Micro i et varmesystem.

Holdbarhed/opbevaring: Uåbnet 5 år fra fremstillingsdatoen. Beskyt mod frost.
OBS! Der må ikke være tilsætningsstoffer i varmesystemet (frost- og korrosionsbeskyttelse). Filtre, sier og snavsfangere skal fjernes eller der skal etableres et omløb.

Rengøring

Ved hudkontakt afvaskes huden med rigeligt vand og sæbe. Brug beskyttelsesbriller under arbejde med Multiseal. Eventuelle stænk i øjet bortskylles straks med rigeligt med vand. Spild på tøj fjernes let ved alm. maskinvask. BEMÆRK! For at undgå faldulykker og kiselaflejringer afrenses gulve omhyggeligt og omgående med rigeligt med vand for evt. spild.

I QUICK-SEALER serien findes følgende 6 produktvarianter.

 
PRODUKTER
Multiseal® QS Micro 
Ved vandtab op til 0,5 liter i timen (= 10 liter per døgn)

QS Micro kan forblive i varmeanlægget. QS Micro er specielt velegnet til anvendelse på varmesystemer med gaskedler eller kondenserende kedler. Hvis produktet anvendes i sådanne systemer skal det dog
skylles ud af systemet efter 3 døgn.
Blandingsforhold: 1:200

OBS! Der må ikke være tilsætningsstoffer i varmesystemet (frost- og korrosionsbeskyttelse). Filtre,
sier og snavsfangere skal fjernes eller der skal etableres et omløb.

 
Multiseal® QS Normal
Ved vandtab op til 8 liter i timen (= 200 liter per døgn)

QS Normal er specielt velegnet til anvendelse på varmesystemer. QS Normal kan forblive i varmeanlægget. 
Blandingsforhold: 1:200

OBS!ikke anvendes til gaskedler. Der må ikke være tilsætningsstoffer i varmesystemet (frost- og korrosionsbeskyttelse). Filtre, sier og snavsfangere skal fjernes eller der skal etableres et omløb.

 
Multiseal® QS super
Ved vandtab op til 20 liter i timen (= 500 liter per døgn)

QS Super er specielt velegnet til anvendelse på varmesystemer. QS Super kan forblive i varmeanlægget. 
Blandingsforhold: 1:200

OBS!ikke anvendes til gaskedler. Der må ikke være tilsætningsstoffer i varmesystemet (frost- og korrosionsbeskyttelse). Filtre, sier og snavsfangere skal fjernes eller der skal etableres et omløb.

 
Multiseal® QS Kedel
Ved vandtab op til 35 liter i timen (= 800 liter per døgn)

QS Kedel er specielt velegnet til anvendelse på varmekedler. 
Blandingsforhold: 1:200

OBS!ikke anvendes til gaskedler. Der må ikke være tilsætningsstoffer i varmesystemet (frost- og korrosionsbeskyttelse). Filtre, sier og snavsfangere skal fjernes eller der skal etableres et omløb.

 
Multiseal® QR Rensevæske
Koncentreret rensevæske til varmesystemer.

QR Rensevæske fjerner kalk-, rust- og slamaflejringer fra rørsystemer og øger systemets effektivitet
og reducerer dermed energiforbruget. Brug af QR Rensevæske anbefales stærkt ifb. med modernisering
eller rengøring og optimering af gamle varmesystemer. QR Rensevæske kan bruges til alle
materialer, der almindeligvis anvendes i varmekonstruktion, såsom kobber, stål, rustfrit stål, aluminium
og plast. Der kræves intet specialværktøj for at påfylde QR Rensevæske i et varmesystem.
Blandingsforhold: 1:200

OBS!ikke anvendes til gaskedler. Der må ikke være tilsætningsstoffer i varmesystemet (frost- og korrosionsbeskyttelse). Filtre, sier og snavsfangere skal fjernes eller der skal etableres et omløb.

 
Multiseal® QK Korrosion
Koncentreret korrosionsbeskyttelse til varmeanlæg.

Beskytter varmesystemer med rør og komponenter af stål, aluminium og kobber mod korrosion.
Multiseal QK beskytter også gulvvarme med plastrør mod iltdiffusion, da der dannes en diffusionstæt
beskyttelsesfilm på rørets inderside. QK Korrosion forhindrer kalkaflejringer på rørvæggene og
sikrer således dannelsen af en optimal korrosionsbeskyttelsesfilm. Der kræves intet specialværktøj
for at påfylde QK Korrosion i et varmesystem.
Blandingsforhold: 1:200
Holdbarhed/opbevaring: Uåbnet 5 år fra fremstillingsdatoen. Beskyt mod frost.

OBS! Der må ikke være tilsætningsstoffer i varmesystemet (tætningsprodukter, frost- og
korrosionsbeskyttelse).

Kontroller indholdet af Multiseal QK Korrosion i system årligt vha. Multiseal -Test.

EMBALLERING:

Product

 Emballage

Item no.

VVS-no.

RSK-no. NRK-nr. LVI-koodi

Multiseal QS Micro

1 L dunk

8040010

251208010

4102003 9507470 3265051
Multiseal QS Normal

1 L dunk

8041010

251208110

4102000 9507470 3265050
Multiseal QS Super

1 L dunk

8042010

251208210

4102001 9507725 3265041
Multiseal QS Kedel

1 L dunk

8043010

251208310

4102002 9507726 3265045
Multiseal QR Rensevæske

1 L dunk

8044010

251231110

4107000 9507722 3265047

Multiseal QK Korrosion

1 L dunk

8045010

251228510

4098000 9507721 3265049

Relaterede produkter

Brug for hjælp? - skriv til os