Pool

PRODUKT BESKRIVELSE:

Multiseal Pool flydende tætning afhjælper vandtab i svømmebassiner.  Multiseal Pool tætner beton- og segmentbassiner. Tætningen selv synes ikke på bassinet.

 
BRUGSANVISNING:

Cirkulationspumpe og filtre afspærres eller kobles fra. Den relevante mængde Multiseal Pool hældes i bassinet. Blandingsforholdet er 1 del Multiseal Pool til 1000 Liter bassinvand. Hvis Multiseal Pool kommer på fliser eller andre genstande er det meget vigtigt med det samme at vaske af med rigeligt vand, da produktet ellers vil begynde at krystallisere og kun meget vanskeligt lader sig fjerne – hvis overhovedet.

Der etableres en cirkulation i bassinet uden filtre. Dette kan ske ved hjælp af fx en grundvandspumpe der stilles ned i bassinet. Cirkulationen skal løbe 1 -3 døgn eller ind til bassinet er tæt. Efterfølgende hældes vandet bort og bassinet skylles – evt. rester af Multiseal Pool fjernes mekanisk. Bassinet fyldes på ny med rent vand og relevante bassinkemikalier.

Da vi ikke har kontrol over brugen af produktet, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation!

RENGØRING OG SIKKERHEDSDATA:

Hvis Multiseal Pool i koncentreret form kommer i kontakt med øjnene skylles omgående grundigt med rent vand, og læge kontaktes. Ved hudkontakt afvaskes huden omgående med rigelige mængder vand. Ved arbejde med Multiseal Pool bør der bæres passende beskyttelseshandsker samt beskyttelsesbriller eller ansigtsværn. Multiseal Pool skal omgående afvaskes med vand, hvis det kommer på genstande (fliser, vaske etc.) idet der ellers vil finde en krystallisering sted, som ikke kan fjernes igen. I øvrigt iagttages de ved omgang med kemikalier almene sikkerhedsforanstaltninger. Opbevares utilgængeligt for børn.

BORTSKAFFELSE:

Multiseal Pool kan bortledes til kloak i stærkt fortyndet form.

 

EMBALLERING:

 Produkt

 Emballage

Vare nr.

VVS-nr.

RSK-nr.

NRF-nr.

LVI-nr.

MULTISEAL Pool.

5 L dunk

8020050

251215050

4054428

9815787

3265242

MULTISEAL Pool

10 L dunk

8020100

251215110

4054429

9815788

3265243

Relaterede produkter

Brug for hjælp? - skriv til os