ANTIKORROSIONS- & RENSEVÆSKER

PRODUKT BESKRIVELSE:

MULTISEAL er en serie af flydende tætning som tilsættes direkte til anlægsvandet typisk i varmeanlæg for tætning af skjulte lækager. I serien findes også rensevæsker til varmesystemer (MULTISEAL HR) og brugs- og drikkevandssystemer (MULTISEAL R13). I serien findes også en korrosisonsbeskyttelse til varmesystemer (MULTISEAL K32) og en kombineret korrosionsbeskyttelse og antifrostvæske (MULTISEAL FS).
Da vi ikke har kontrol over den endelige brug af produktet, anbefales det på det kraftigste at sikrer sig, at de aktuelle produkter er egnede til den ønskede anvendelse og forenelig med installationens øvrige komponeneter!

TEKNSIKE EGENSKABER:

MULTISEAL HR er et koncentreret rensemiddel til varmesystemer - HR indeholder forskellige inhibitorer og kan bruges i alle typer af varmesystemer - også systemer med integrerede aluminiumsdele.

MULTISEAL R13 er en koncentreret rensevæske specielt velegnet til brugs- og drikkevandssystemer.

MULTISEAL NEUTRALIZER anvendes som neutraliseringsvæske i anlæg som er blevet rengjort med Multiseal R 13.

MULTISEAL K32 er en korrosionsbeskyttelse for alle typer af varmesystemer - også varmesystemer med integrerede aluminiumsdele.

MULTISEAL FS er en kombineret korrosinsbeskyttelse og antifrostvæske til alle typer af varme- og vandsystemer

BRUGSANVISNING:

MULTISEAL HR:  Multiseal HR fjerner rust, kalk og slamophobninger i varmeanlæg hvorigennem ydeevnen på anlægget forbedres. Multiseal HR kan både anvendes i forbindelse med en modernisering af gamle anlæg og til generel rengøring af eksisterende varmeanlæg. Multiseal HR kræver at der er tale om et lukket kredsløb, og det skal ved fjernvarme først etableres inden produktet kan anvendes.

MULTISEAL R13: Multiseal R13 rengøringskoncentrat fjerner kalk, rust og kedelsten i vand og varmeanlæg. Multiseal R13 kan også anvendes i gulvvarmeanlæg med lille gennemstrømning af anlægsvand.
En kemisk rensning med Multiseal R13 for at fjerne kalk, kedelsten og rust, er en hurtig og sikker metode til at genoprette anlæggets fulde kapacitet. Multiseal R13 er anvendelig ved alle typer af vand og varmeanlæg til rensning af anlæggets indvendige side – rørledninger, varmevekslere, varmtvandsanlæg, boilere, gennemstrømningsvandvarmere, køleanlæg og køletårne kan alle renses med Multiseal R13.
Multiseal R13 bruges som rensemiddel ved tilkalkede/tilrustede vand- og varmeanlæg i forbindelse med cirkulationen i anlægget sammen med anlæggets driftsvand. 

MULTISEAL NEUTRALIZER Efter rensningen af anlægget med Multiseal R 13, skylles det
rengjorte anlæg flere gange med rigelige mængder vand. Ved næstsidste skylning tilsættes Multiseal Neutralizer til skyllevandeti en koncentration på 1:100, for at neutralisere syrerester i anlægget.

MULTISEAL K32: Multiseal K 32 beskytter stål, aluminium og kobber – specielt gulvvarmeanlæg – mod korrosion, gennem dannelse af en beskyttelseshinde på rørenes inderside. Dispergeringsmidlerne i Multiseal K 32 forhindrer kalkaflejringer i rørene, og sikrer således også optimale muligheder for dannelsen af rustbeskyttelseshinden. Multiseal K 32 holder automatik, regulatorer og rør frit for svæv og urenheder. Beskytter alle nye såvel som allerede ibrugtagne varmeanlæg. Multiseal K 32 forhindrer kalk i at udfælde sig.

MULTISEAL FS: Multiseal FS beskytter varme- og køleanlæg af stål, aluminium og kobber mod frost og korrosion. Kan også bruges i anlæg med varmepumper, såvel som gulvvarmeanlæg og solfangere. Beskytter mod frostskader. Multiseal FS indeholder propylenglycol.
 

Total vandmængde i systemet

Vandmængde der skal tappes ud af systemet

Mængde af MULTISEAL FS

Frost beskyttelse ned til:

100 L

12 L

12 L

- 3 ˚C

100 L

18 L

18 L

- 6 ˚C

100 L

25 L

25 L

- 10 ˚C

100 L

32 L

32 L

- 15 ˚C

100 L

40 L

40 L

- 20 ˚C

RENGØRING:

MULTISEAL HR Multiseal HR skal omgående fjernes fra genstande udenfor rørsystemet ved hjælp af rigeligt med vand. Multiseal HR må ikke fyldes i varmeanlæg hvor der er ifyldt tætningsmidler eller frostsikring.

MULTISEAL R13: Efter rensningen gennemskylles anlægget flere gange med rent vand. For at neutralisere eventuelle syrerester i systemet, anbefales det at tilsætte 0,2% soda (købes på apoteket)i det næstsidste hold skylle vand. Den sidste gennemskylning af systemet skal ske med rent vand. Det anbefales at fylde det rengjorte anlæg med vand hurtigst muligt for at undgå en korrosion med atmosfærisk luft,

MULTISEAL K32: Systemet skal være påfyldt K32 i den rette koncentration. Systemet bør gennemskylles efter 1 - 3 måneder og fyldes med K32 i rette koncentration på ny. Indeholdet/koncentrationerne af K32 bør kontrolleres en gang om året.

MULTISEAL FS: Systemet skal være påfyldt MULTISEAL FS i den korrekte koncentration for den ønskede frostbeskyttelse. Vi anbefaler, at man kontrollerer anlæggets indhold af Multiseal FS 1 gang om året, og om nødvendig spæder op med Multiseal FS. MULTISEAL FS afvaskes med rigelige mængder vand.

Hvis Multiseal rensevæsker eller korrosionsbeskyttelse kommer i kontakt med øjnene, skylles omgående grundigt med rent vand, og læge kontaktes. Ved hudkontakt afvaskes huden omgående med rigelige mængder vand. Ved arbejde med Multiseal bør der bæres passende beskyttelseshandsker samt beskyttelsesbriller eller ansigtsværn. I øvrigt iagttages de ved omgang med kemikalier almene sikkerhedsforanstaltninger. Opbevares utilgængeligt for børn.

 

EMBALLERING:

 Produkt

 Emballage

Item nr.

VVS-nr.

RSK-nr.

NRF-nr.

LVI-nr

MULTISEAL HR

5 L dunk

8028050

251229050

4054447

9815811

3265261

MULTISEAL R13

5 L dunk

8029050

251229150

4054448

9815812

3265262 

MULTISEAL K32

2½ L dunk

8026025

251228325

4054442

9815805 

3265256 

MULTISEAL K32 5 L dunk 8026050 251228350 4054443 9815806 3265257
MULTISEAL FS 5 L dunk 8027050 251228050 4054444 9815807 3265258
MULTISEAL FS 10 L dunk 8027100 251228110 4054445 9815808 3265259
MULTISEAL NEUTRALIZER 5 L dunk
8050010
251225050 3839258 9507817 3265270

Relaterede produkter

Brug for hjælp? - skriv til os