MULTISEAL maaviemäri

Multiseal Kloak Tiivisteneste ja Multiseal HC60 (Multiseal Kloakin aktivaattori) on 2-komponenttijärjestelmä, joka ehkäisee vuotoja maahan asennetuista viemäreistä.

TUOTEKUVAUS:

Multiseal Kloak tiivistettä voidaan käyttää kaikenlaisiin viemäriputkiin (muovia, valurautaa, keraamia, betonia tai lyijyä.) Se tiivistää putkissa ja muhviliitoksissa piilevät vuodot. Multiseal Kloak kiteytyy joutuessaan kosketuksiin HC60-kovetteen kanssa. Tällöin vuotokohtaan syntyy mekaaninen sulku, sillä Multiseal Kloak kiinnittyy viemäriputkeen ja samalla kovettaa putken ulkopuolisen valumisalueen. Multiseal Kloak -tiivisteellä tehty tiivistys on pysyvä ja kestävä.

TEKNISET OMINAISUUDET:

MULTISEAL-tiivistejärjestelmät perustuvat natriumsilikaattiliuokseen, joka sisältää selluloosakuituja. Joutuessaan tekemisiin hiilidioksidin kanssa neste kovettuu, ja tekee lasimaisen kovan pinnan joka tukkii vuodon. MULTISEAL Kloak -tiivistettä pumpataan viemäriputkistoon, ja vuoto tiivistyy sisältä päin muodostamalla "itsestään" kerrostuman. Lopullinen vuodon kovennus tehdään HC60-kovetteella.

KÄYTTÖOHJEET:

Suosittelemme, että ennen tiivistystä viemärilaitteisto puhdistetaan kunnolla korkeapainesuihkulla. Multiseal Kloak -tiivistettä ja Multiseal HC60-kovetetta ei saa sekoittaa!

Kun viemäri on puhdistettu, se suljetaan niin, että sen vuotava osa jää sulun yläpuolelle. Esim. omakotitalon alle maahan kaivettu viemäri, jossa vuoto on todettu (kameratarkastus), suljetaan ja puhdistetaan. Sitten viemäri, jossa vuoto on, täytetään. Tämä tehdään yleensä niin, että Multiseal Kloak -tiivistettä (käyttäen laimentamatta – muista ravistaa kanisteria ensin) pumpataan kokoomakaivosta päin sulun kautta vuotavaan viemäriputkeen, kunnes tuote tulee näkyviin viemärijärjestelmän alhaisimmassa kohdassa sisätiloissa. Tämä voisi olla esim. lattiakaivo pesuhuoneessa tms. jonne menee joku vahtimaan, jotta täyttö saadaan lopetettua, ennen kuin syntyy ylivuoto. Vuotavan viemärin alhaisimmassa kohdassa pitää olla 2 m vesipatsas. Tuotetta pidetään viemärissä (1) tunti. Sitten vuotava viemäriosuus tyhjätään kokonaan Multiseal Kloak -tiivisteestä, pumppu huuhdellaan kunnolla, ja Multiseal HC60 -kovetetta pumpataan välittömästi viemäriin samalla tavoin kuin Multiseal Kloak -tiivistettä. Myös HC60 -kovetetta pidetään viemärissä (1) tunti. Sen jälkeen tyhjennetään viemäri täysin kovetteesta, ja pumppu huuhdellaan puhtaalla vedellä. Prosessi toistetaan vielä kerran alusta alkaen. Normaalisti tiivistys kestää vähintään 4 tuntia. Viimeisen kovetteen tyhjäämisen jälkeen viemäri on tiivistetty, ja sitä voidaan kokeilla paineella. Jos viemäri vuotaa vieläkin, työvaiheet toistetaan kolmannen kerran. Kun viemäri on tiivistetty, se huuhdellaan vielä kerran suihkuttaen puhdasta vettä mahdollisten Multiseal Kloak -jätteiden poistamiseksi viemäriputken sisäpuolelta, ja sitten viemäri voidaan ottaa käyttöön.

Korkein sallittu vesihäviö:

Vesipylvään on oltava 2 m tiivistettävän viemärin alhaisimman kääntymäkohdan yläpuolella. Vesihäviö ei saa olla yli 70 % tiivistettävän putkiosuuden kokonaisvesimäärästä 15 min. kuluttua.

PUHTAANAPITO:

Jos Multiseal Kloak -tiivistettä tai HC60 -kovetetta roiskuu silmiin, ne on huuhdeltava välittömästi perusteellisesti puhtaalla vedellä, ja on otettava yhteyttä lääkäriin. Jos tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa, iho pestään runsaalla vedellä. Tehdessä työtä, jossa käytetään Multiseal Kloak -tiivistettä ja HC60 -kovetetta on käytettävä sopivia suojakäsineitä ja -laseja tai kasvosuojaa. Multiseal Kloak -tiiviste ja HC60-kovete on heti pestävä pois vedellä, jos sitä roiskuu putken ulkopuolisille esineille (laattoihin, pesualtaaseen jne.), koska se voi muuten värjätä kohdan niin, että sitä on hankala saada myöhemmin pois.
Muuten ainetta on käsiteltävä samoja varokeinoja soveltaen kuin kemikaaleja yleensä. Säilytetään poissa lasten ulottuvilta.

TUOTTEET:

 

PAKKAUS:

 Toute

 Pakkaus

Tuote-nro

VVS-nr.

RSK-nr.

NRF-nr.

LVI-nro.

MULTISEAL Kloak.

10 L kanisteri

8022100

251221110

4054435

9815795

3265249

MULTISEAL Kloak.

30 L kanisteri

8022300

251221130

4054436

9815796

3265250

MULTISEAL HC60 10 L kanisteri

8023100

251221810

4054437

9815797

3265251

MULTISEAL HC60 30 L kanisteri

8023300

251221830

4054438

9815798

3265252

MULTISEAL sisäviemäri

 

TUOTEKUVAUS:

Multiseal Afløb -tiivisteneste estää vuodot sisäviemäreistä. Tiivistettä Multiseal Afløb voidaan käyttää kaikenlaisiin viemäriputkiin (muovia, valurautaa, keraamia, betonia tai lyijyä.) Se tiivistää putkissa ja muhviliitoksissa piilevät vuodot kuputkien ja myös muhviliitoksien vuodot. Multiseal Afløb -tiiviste kiteytyy joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa. Tällöin vuotokohtaan syntyy mekaaninen sulku. Multiseal Afløb -tiivisteellä tehty tiivistys on pysyvä ja kestävä.

TEKNISET OMINAISUUDET:

MULTISEAL-tiivistejärjestelmät perustuvat natriumsilikaattiliuokseen, joka sisältää selluloosakuituja. Joutuessaan tekemisiin hiilidioksidin kanssa neste kovettuu, ja tekee lasimaisen kovan pinnan joka tukkii vuodon. MULTISEAL Afløb -tiivistettä pumpataan viemäriputkistoon, ja vuoto sulkeutuu sisältä päin muodostamalla "itsestään" kerrostuman. Ei siis ole tarpeellista tietää, missä vuoto sijaitsee, kun tiivistykseen käytetään Multiseal Afløb tiivistettä - Multiseal Afløb -tiivistettä pidetään yksinkertaisesti siinä viemärinosassa, jossa vuoto on, ja muutaman päivän kuluessa vuoto on tiivistetty – kuinka kauan tiivistystyminen kestää, riippuu vuodon laajuudesta ja ympäröivästä lämpötilasta.

KÄYTTÖOHJEET:

Ennen kuin työt Multiseal Afløb -tiivisteellä aloitetaan, suosittelemme, että pahasti viemäriputket puhdistetaan perusteellisesti. Jos halutaan tiivistää maahan kaivettuja viemäriputkia, suosittelemme yhdistettä Multiseal Kloak -tiiviste ja Multiseal HC60 (kovete). Ennen tiivistystä Multiseal Afløb:llä viemäriputki suljetaan ja täytetään vedellä vuodon laajuuden arvioimiseksi. Tämän työvaiheen yhteydessä voi olla vesivuotoja.

Kun laskuputki on puhdistettu, se suljetaan niin, että sen vuotava osa jää sulun yläpuolelle. Multiseal Afløb -tiivistettä sekoitetaan veteen, ja sekoite kaadetaan tiivistettävään poistoputkeen. Sekoitussuhde on 1 osa Multiseal Afløb -tiivistettä 5 osaan vettä. Vuodon laajuudesta ja kohdan kosteudesta riippuen tiivistesekoitteen annetaan olla laskuputkessa 1-2 vuorokautta. Tiivistyksen jälkeen tiivistesekoite laimennetaan voimakkaasti ja johdatetaan viemäriputkistoon tai otetaan talteen seuraavaa käyttöä varten.

Korkein sallittu vesihäviö;
Vesipylvään on oltava 2 m tiivistettävän laskuputken alhaisimman kääntymäkohdan yläpuolella. Vesihäviö ei saa olla yli 70 % tiivistettävän putkiosuuden kokonaisvesimäärästä 15 min. kuluttua.

Hävittämine;
Multiseal Afløb -tiivisteellä täytettyä putkistoa tyhjättäessä vettä käsitellään normaalina jätevetenä ja johdatetaan viemäriputkistoon voimakkaasti laimennettuna. Multiseal Afløb -tiiviste voidaan myös ottaa talteen ja käyttää useamman kerran.

PUHTAANAPITO:

Jos Multiseal Afløb -tiivistettä roiskuu silmiin, ne on huuhdeltava välittömästi perusteellisesti puhtaalla vedellä, ja on otettava yhteyttä lääkäriin. Jos tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa, iho pestään runsaalla vedellä. Tehdessä työtä, jossa käytetään Multiseal Afløb -tiivistettä, on käytettävä sopivia suojakäsineitä ja -laseja tai kasvosuojaa. Multiseal Afløb -tiiviste ei ole myrkyllistä, kun se on sekoitettu ohjeen mukaisesti, (mutta sitä ei saa niellä). Multiseal Afløb -tiiviste on pestävä heti pois vedellä, jos sitä läikkyy putken ulkopuolisille esineille (laattoihin, pesualtaaseen jne.), koska se voi muuten värjätä kohdan niin, että sitä on hankala saada myöhemmin pois. Muuten ainetta on käsiteltävä samoja varokeinoja soveltaen kuin kemikaaleja yleensä. Säilytetään poissa lasten ulottuvilta.

TUOTTEET:

 

PAKKAUS:

 Tuote

 Pakkaus

Tuote-nro nr.

VVS-nr.

RSK-nr.

NRF-nr.

LVI-nro.

MULTISEAL Drain.

5 L kanisteri

8021050

251220050

4054431

9815791

3265245

MULTISEAL Drain

10 L kanisteri

8021100

251220110

4054432

9815792

3265246

MULTISEAL Drain

30 L kanisteri

8021300

251220130

4054433

9815793

3265247

 

Related products

Tarvitsetko apua? - kirjoita meille