MULTISEAL korroosiosuoja- ja puhdistusaineet

TUOTEKUVAUS:

MULTISEAL sarjaan kuuluvat myös lämmityslaitteiston korroosionestoaine (MULTISEAL K32) ja korroosionestoaineen ja pakkassuojanesteen yhdistelmä (MULTISEAL FS).

TEKNISET OMINAISUUDET:

MULTISEAL HR on väkevöity lämmityslaitteistojen puhdistusaine - HR sisältää erilaisia suoja-aineita ja sitä voidaan käyttää kaikentyyppisiin lämmitysjärjestelmiin – myös sellaisiin, joissa on alumiinisia osia.

MULTISEAL R13 on väkevöity puhdistusneste, joka sopii erityisesti käyttö- ja juomavesijärjestelmiin.

MULTISEAL K32 on korroosionestoaine, joka sopii kaikentyyppisiin lämmitysjärjestelmiin – myös sellaisiin, joissa on alumiinisia osia.

MULTISEAL FS on korroosionestoaineen ja pakkasnesteen yhdistelmä, joka sopii kaikentyyppisiin lämmitys- ja vesilaitteistoihin.

KÄYTTÖOHJE:

MULTISEAL HR: Multiseal HR poistaa ruosteen, kalkin ja lietekerrokset lämmityslaitteistosta, ja parantaa näin laitteiston tehoa. Multiseal HR -puhdistusainetta voidaan käyttää sekä vanhan laitteiston modernisoinnin yhteydessä että olemassa olevan laitteiston puhdistukseen. Multiseal HR -puhdistusainetta voidaan käyttää ainoastaan suljetussa kiertokulussa, ja kaukolämmityksessä suljettu kiertokulku on ensin luotava, ennen kuin tuotetta voidaan käyttää.
Lämmityslaitteistosta, johon aiotaan lisätä Multiseal HR -puhdistusainetta, on poistettava tiivisteet, muut estoaineet ja ruosteentorjunta-aineet. Tuotteen oikea käyttö ei vahingoita pumppuja tai venttiilejä.
Käytettäessä Multiseal HR -puhdistusainetta, joka liuottaa esim. kalkkikerroksia, voi kehittyä kaasuja. Siksi on tärkeää, että varmistetaan riittävä tuuletus lämmityslaitteistoon puhdistuksen aikana.
Ennen Multiseal HR -puhdistusaineen käyttöä on tarkistettava tuotteen PH-arvo: PH1. Jos laitteiston vedessä on paljon lietettä ja likaa, laitteisto huuhdellaan ja täytetään puhtaalla vedellä. Kaikki laitteet ja venttiilit, joilla on vaikutusta lämmityksen kiertokulkuun, suljetaan kokonaan. Multiseal HR -puhdistusainetta pumpataan laitteiston veteen tarpeellinen määrä (1 L Multiseal HR:ää 100 litraan laitteistovettä), ja kiertopumppu käynnistetään optimaalisen jakelun ja puhdistuksen saavuttamiseksi. Tuotteen annetaan olla lämmityslaitteistossa 2-4 päivää, ja käyttölämpötila ei saa tänä aikana olla yli 60˚C. Sen jälkeen laitteisto tyhjätään kokonaan vedestä ja huuhdellaan puhtaalla vedellä. Suuret, vanhat laitteistot on varustettava lietteentalteenottimella. Lattialämmityksessä, jossa laitteiston kiertokulku on vähäistä, voidaan käyttää vähän voimakkaampaa Multiseal HR -väkevyyttä. Lopuksi laitteisto voidaan täyttää Multiseal K 32:lla tai Multiseal FS:llä.
Multiseal HR on välittömästi poistettava putkiston ulkopuolisista esineistä runsaalla vedellä. Multiseal HR:ää ei saa täyttää lämmityslaitteistoon, jossa on tiivistysainetta tai pakkasnestettä.

MULTISEAL R13: Multiseal R13 -puhdistusväkevöite poistaa kalkkia, ruostetta ja kattilakiveä vedestä ja lämmityslaitteesta. Multiseal R13:ta voidaan myös käyttää lattialämmitykseen, jossa laitteiston veden kiertokulku on vähäistä.
Kemiallinen puhdistus Multiseal R13:lla, jossa poistetaan kalkkia, kattilakiveä ja ruostetta, on nopea ja varma tapa palauttaa laitteiston täysi kapasiteetti. Multiseal R13:ta voidaan käyttää kaikentyyppisissä vesi- ja lämmityslaitteistoissa, kun laitteisto halutaan puhdistaa sisäpuolelta – putkisto, lämmönvaihtimet, lämminvesilaitteistot, boilerit, kiertovesilämmittimet, jäähdytyslaitteistot ja -tornit puhdistetaan Muktiseal R13:lla.
Multiseal R13:ta käytetään puhdistusaineena kalkkeutuneisiin/ruostuneisiin vesi- ja lämmityslaitteistoihin laitteiston käyttöveden kanssa laitteiston kiertokulun ollessa käynnissä. Multiseal R13:ta voidaan käyttää useimpiin lämmityslaitteistomateriaaleihin, kuten teräs, kupari, muovi, messinki ja sinkityt materiaalit. Multiseal R13:n korkea määrä estoaineita suojaa lämmityslaitteiston metallia korroosiolta puhdistuksen aikana. Multiseal R13 on oikea valinta, kun kalkkeutuneita pumppuja ja venttiilejä on puhdistettava. Multiseal R13 sopii erityisen hyvin sinkittyjen jäähdytystornien puhdistamiseen käyttöä keskeyttämättä.
Multiseal R13 laimennetaan korkeintaan 2 osaan vettä. Tämän liuoksen annetaan kiertää puhdistettavassa vesi- tai lämmityslaitteistossa. Laimennetun liuoksen PH-arvo on <1. Puhdistuksessa käytetään Multiseal R13:ta, ja pH-arvo nousee. Kun pH-arvo on 4,5, Multiseal R13 on käytetty loppuun. Puhdistettaessa venttiilejä, pumppuja tai vastaavaa osat upotetaan 50 %:n liuokseen. Jos osat tai järjestelmät ovat oikein likaisia tai kalkkeutuneita, puhdistus voi kestää useita tunteja.
Itse puhdistus nopeutuu lämpötilan noustessa – mutta laitteistossa liuoksen lämpötila ei saa nousta yli 50°C.
Kun Multiseal R13:ta käytetään puhdistukseen, niin pH-arvo nousee. Liuoksen vaikutusastetta tarkistetaan käyttämällä pH-liuskoja, joiden mittausalue on 1–7. Jos tarkistuksen yhteydessä osoittautuu, että Mutiseal R13 on käytetty loppuun (jolloin mitataan pH-arvoksi 4,5), mutta järjestelmässä on vielä esim. kalkkikerroksia, tyhjennetään käytetty liuos järjestelmästä, ja lisätään uutta liuosta, jonka pH on <1. Kun kaikki kerrostumat on liuotettu ja pesty pois, käytetty liuos poistetaan. Ennen kuin liuos johdetaan viemäriin, se on laimennettava voimakkaasti. Sitten laitteisto huuhdellaan useita kertoja puhtaalla vedellä. Mahdollisten laitteistoon jääneiden happojen neutralisoimiseksi suositellaan seuraavaa: Lisätään 0,2% soodaa (saa apteekista) viimeistä edelliseen huuhteluveteen. Lopuksi laitteisto huuhdellaan läpi puhtaalla vedellä. Suosittelemme myös, että puhdistettu laitteisto täytetään mahdollisimman pian atmosfäärisestä ilmasta aiheutuvan korroosiovaikutuksen välttämiseksi.

MULTISEAL K32: Multiseal K 32 suojaa – erityisesti lattialämmityslaitteistojen – terästä, alumiinia ja kuparia korroosiolta muodostamalla suojakerroksen putkien sisäpintaan. Multiseal K 32:ssa olevat hajotusaineet ehkäisevät putkien kalkkeutumista ja takaavat näin optimaaliset mahdollisuudet ruosteenestokerroksen muodostumiselle. Multiseal K 32 huolehtii, ettei säätimiin ja putkiin tartu liejua ja likaa. Se suojaa niin uusia kuin jo käytössä olevia lämmityslaitteistoja. Multiseal K 32 estää kalkin saostumista.
Tärkeää: Lämmityslaitteistosta, johon aiotaan lisätä Multiseal K32 -puhdistusainetta, on poistettava tiivisteet, muut estoaineet. Laitteisto johon on lisätty Multiseal K 32:ta, täytyy tarkastaa (1) kerran vuodessa, jolloin katsotaan, onko K 32:n väkevyydeltään oikea. Tuotteen oikea käyttö ei vahingoita pumppuja tai venttiilejä.
Jos laitteistossa on paljon lietettä, se huuhdellaan ensin perusteellisesti – tarpeen tullen se puhdistetaan Multiseal HR:llä. Laitteisto tyhjätään, ja sen neste mitataan laitteiston kokonaisvolyymin toteamiseksi. Laitteisto täytetään sitten puoliksi tarvittavalla määrällä K 32:ta – 1 litra K32:ta 100 vesilitraa kohden. Laitteisto täytetään sen jälkeen vedellä ja ilma lasketaan ulos. Multiseal K32:ta voidaan käyttää kaikkien tunnettujen pakkassuoja-aineitten kanssa.
Multiseal K32:n väkevyys tarkistetaan Multiseal Test -setillä n.(1) käyttötunnin jälkeen siitä, kun tuotetta on lisätty laitteiston veteen. Molybdaattia on oltava 250-400 mg/l. Multiseal K 32 liuottaa olemassa olevat kalkkikerrostumat, ja koko laitteisto pitää, etenkin vanhojen laitteistojen ollessa kyseessä, huuhdella uudelleen 1-3 kuukauden kuluttua.
Suurien lämmityslaitteistojen sisään on rakennettava lika/liete-erotin. Sen jälkeen laitteistoon lisätään uudelleen Multiseal K32:ta, ja väkevyys tarkistetaan. Jos Multiseal K32:ta annostetaan liian vähän, laitteistoon muodostuu korroosiota.

MULTISEAL FS: Multiseal FS suojaa teräksisiä, alumiinisia ja kuparisia vesi- ja jäähdytyslaitteistoja pakkaselta ja korroosiolta. Sitä voidaan myös käyttää laitteistoissa, joissa on lämpöpumppu, niin lattialämmityksessä kuin aurinkokennoissa. Suojaa pakkasvahingoilta. Multiseal FS sisältää propeeniglykolia.
Tärkeää: Lämmityslaitteistosta, johon aiotaan lisätä Multiseal FS:ää, on poistettava tiivisteet, muut estoaineet ja ruosteentorjunta-aineet. Tuotteen oikea käyttö ei vahingoita pumppuja tai venttiilejä.
Jos laitteistossa on paljon lietettä, se huuhdellaan ensin perusteellisesti – mikäli tarpeen se puhdistetaan Multiseal HR:llä. Laitteisto tyhjätään, ja sen neste mitataan laitteiston kokonaisvolyymin toteamiseksi. Sitten laitteisto täytetään puoleksi ja lisätään tarvittava määrä Multiseal FS:ää – oikean sekoitussuhteen löytää alla olevasta taulukosta. Laitteisto täytetään sen jälkeen vedellä ja ilma lasketaan ulos. Kun laitteisto on ollut täydessä käytössä muutaman tunnin, on pakkassuojanesteen pitoisuus tarkistettava mittaamalla, paljonko propeeniglykolia laitteiston vedessä on. Suosittelemme, että laitteiston Multiseal FS 1-pitoisuus tarkistetaan kerran (1) vuodessa, ja tarpeen tullen siihen lisätään Multiseal FS:sää.

 

Vettä järjestelmässä yhteensä

Järjestelmästä tyhjennettävä vesimäärä

MULTISEAL FS -määrä

Pakkassuojausraja:

100 L

12 L

12 L

- 3 ˚C

100 L

18 L

18 L

- 6 ˚C

100 L

25 L

25 L

- 10 ˚C

100 L

32 L

32 L

- 15 ˚C

100 L

40 L

40 L

- 20 ˚C

 

PUHTAANAPITO:

MULTISEAL HR. Multiseal HR -roiskeet on välittömästi poistettava putken ulkopuolisista esineistä huuhtelemalla runsaalla vedellä. Multiseal HR:ää ei saa täyttää lämmityslaitteistoon, jossa on tiivistysainetta tai pakkasnestettä.

MULTISEAL R13: Puhdistuksen jälkeen laitteisto huuhdellaan perusteellisesti useaan kertaan puhtaalla vedellä. Mahdollisten laitteistoon jääneiden happojen neutralisoimiseksi suositellaan seuraavaa: Lisätään 0,2% soodaa (saa apteekista) viimeistä edelliseen huuhteluveteen. Lopuksi laitteisto huuhdellaan läpi puhtaalla vedellä. Suosittelemme, että puhdistettu laitteisto täytetään mahdollisimman pian vedellä atmosfäärisestä ilmasta aiheutuvan korroosiovaikutuksen välttämiseksi.

MULTISEAL K32: Järjestelmään lisättävä K32:n väkevyys on oltava oikea. Järjestelmä on huuhdeltava 1-3 kuukauden kuluttua perusteellisesti, ja siihen lisätään uudelleen K32:ta oikeassa väkevyydessä. K32:n määrä ja väkevyys pitää tarkistaa kerran vuodessa.

MULTISEAL FS: Järjestelmässä pitää olla MULTISEAL FS:ää oikeassa väkevyydessä halutun pakkassuojan saavuttamiseksi. Suosittelemme, että laitteiston Multiseal FS 1-pitoisuus tarkistetaan kerran (1) vuodessa, ja tarpeen tullen siihen lisätään Multiseal FS:sää.  MULTISEAL FS pestään pois runsaalla vedellä.

Jos Multiseal -puhdistusainetta tai korroosionestoainetta roiskuu silmiin, ne on huuhdeltava välittömästi perusteellisesti puhtaalla vedellä, ja on otettava yhteyttä lääkäriin. Jos tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa, iho pestään runsaalla vedellä. Tehdessä työtä, jossa käytetään Multiseal-nesteitä, on käytettävä sopivia suojakäsineitä ja -laseja tai kasvosuojaa. Muuten ainetta on käsiteltävä samoja varokeinoja soveltaen kuin kemikaaleja yleensä. Säilytetään poissa lasten ulottuvilta

 

PAKKAUS:

 Tuote

 Pakkaus

Tuote nro.

VVS-nr.

RSK-nr.

NRF-nr.

LVI-nro.

MULTISEAL HR

5 L kanisteri

8028050

251229050

4054447

9815811

3265261

MULTISEAL R13

5 L kanisteri

8029050

251229150

4054448

9815812

3265262

MULTISEAL K32

2½ L kanisteri

8026025

251228325

4054442

9815805

3265256

MULTISEAL K32 5 L kanisteri 8026050 251228350 4054443 9815806 3265257
MULTISEAL FS 5 L kanisteri 8027050 251228050 4054444 9815807 3265258
MULTISEAL FS 10 L kanisteri 8027100 251228110 4054445 9815808 3265259
MULTISEAL FS 30 L kanisteri 8027300 251228130 4054446 9815809 3265260

 

 

 

Related products

Tarvitsetko apua? - kirjoita meille