MULTISEAL kaasulaitteisto

TUOTEKUVAUS:

MULTISEAL GAS 2000 on nestemäinen tiiviste kaasulaitteistoille, jotka on tehty kierreliitoksilla.

TEKNISET OMINAISUUDET:

MULTISEAL-tiivistejärjestelmät perustuvat natriumsilikaattiliuokseen, joka sisältää selluloosakuituja. Joutuessaan tekemisiin hiilidioksidin kanssa neste kovettuu, ja tekee lasimaisen kovan pinnan joka tukkii vuodon. Kun MULTISEAL GAS 2000 -tiivistettä pumpataan vuotavaan kaasulaitteistoon, niin laitteisto tiivistyy sisäpuolelta "itsestään", sillä Multiseal GAS 200 –tiiviste tarttuu kierreliitoksiin tiivistäen laitteiston. MULTISEAL GAS 2000 -tiivistettä käytetään laimentamatta, ja sitä voidaan käyttää lukuisiin tiivistystarpeisiin.

KÄYTTÖOHJEET:

Vuodon laajuus määritetään:

Multiseal Gas 2000 on tarkoitettu tiivistämään kaasuvuotoja, jotka ovat 1-5 L tunnissa.

Kaasuputket testataan:

Kaasumittari ja kaikki kaasulaitteet irrotetaan. Putkien lähtökohtiin asennetaan pallo-/sulkuventtiilit. Myös sulkutulpat poistetaan mahdollisesti käyttämättömistä kaasuputkista, joissa on vielä kaasupainetta, ja korvataan sulkuventtiileillä. On tärkeää, että sulkuventtiilit asennetaan aivan tiiviisti.

Vuodon laajuus testataan uudelleen:

Vuodon laajuus kokeillaan vielä kerran osaksi sulkuventtiilien tiiviyden varmistamiseksi ja osaksi sen toteamiseksi, onko vuoto jossakin irrotetussa kaasuyksikössä.

Kaasuputki puhdistetaan:

Kaasuputkiston alhaisimpaan kohtaan – missä kaasumittari on liitettynä – liitetään kudosvahvistettu letku, joka päättyy pölysuodattimeen – mieluiten ulkoilmaan. Kaasuputket puhalletaan läpi typellä tai paineilmalla puhaltamalla putkistoon kaikista niistä päistä, joihin sulkuventtiilit on asennettu. Puhallusta jatketaan, kunnes pölysuodattimeen ei enää tule lisää pölyä.

Kaasulaitteiston täyttö Multiseal Gas 2000 -tiivisteellä

Kaasuputkistoa täytetään hitaasti alimmasta sulkuventtiilistä. Täyttö tehdään käyttämällä kalvopumppua, joka joko toimii paineilmalla tai typellä. Varmistetaan, että Multiseal Gas 2000 -tiivistettä on tarpeeksi.
Kaasulaitteisto täyttyy alhaalta käsin alimmista – ja täyttöpaikkaa lähimmistä – sulkuventtiileistä yksi kerrallaan.

Kun sulkuventtiileistä on laskettu ilma oikein näin varmistaen, että kaikissa järjestelmän nurkissa on Multiseal Gas 2000 -tiivistettä, asetetaan täytetty kaasulaitteisto 4 barin paineen alaiseksi plus 1 bar jokaista 10 metrin asennuskorkeutta kohden. Tällä tavalla Multiseal Gas 2000 -tiivistettä puristuu vuotaviin kierreliitoksiin. Painetta pidetään nesteessä 30 minuuttia.

Jos on tarve käyttää kalvopumppua ja täyttölaitetta muissa putkistoissa odottaessa 30 min., on sallittua laittaa kaasuputken yläpäähän 1-2 L painepuristin (maks. 4 bar)

Kaasulaitteiston tyhjennys

Kalvopumppu vaihdetaan puhalluksesta imuun. Multiseal Gas 2000 -tiivisteen keräämisastia sijoitetaan laitteiston alimpaan kohtaan, josta täyttö tehtiin. Paine poistetaan varovaisesti laitteistosta päästämällä ilmaa ylimmästä sulkuventtiilistä, ja sitten päästetään ilma venttiileistä alaspäin edeten, kunnes Multiseal Gas 2000 on kokonaan imetty ulos kaasulaitteistosta.

Ylimääräisen nesteen ulospuristus

Kun Multiseal Gas 2000 on imetty putkistosta, kaikkiin sulkuventtiileihin laitetaan vaahtokumikuulat, joiden läpimitta on vähintään 10 % suurempi kuin laitteiston putkistoläpimitta. Vaahtokumikuulat puristetaan / painetaan laitteiston läpi käyttäen typpiä tai paineilmaa ja otetaan ulos laitteiston alimmasta kohdasta, jossa keräämisastia on edelleen liitettynä. Vaahtokumikuulat työntävät jäljelle jääneen tiivistenesteen edellään varmistaen, että laitteisto tyhjentyy kokonaan. Vaahtokumikuulat työnnetään kaasulaitteiston läpi vähintään kaksi kertaa, ehkä useamminkin, riippuen siitä, paljonko nestettä ne tuovat mukanaan ulos.

Multiseal Gas 2000:n uudelleenkäyttö

Multiseal Gas 2000, jota on käytetty järjestelmässä, otetaan talteen, puhdistetaan siivilällä ja voidaan käyttää uudelleen välittömästi.

Kuivaus

Kun vaahtokumikuulalla puhdistus on lopetettu, kaasulaitteisto kuivataan tarkoitukseen sopivalla puhaltimella. Sulkuventtiilit korvataan tuuletusletkuilla, joiden päät pistetään tuuletussankoihin, joihin kootaan vielä mahdollisesti jäljelle jäänyt neste. Puhaltimen pitää sijoittaa niin, ettei sen läheisyydessä ole mitään, mikä voisi estää sen ilmavirtaa. Laitteistoa, jossa on 25-metriset, 1” putket, kuivataan (1) tunti. Jos kaasuputkiston läpimitta on suurempi, kuivataan vastaavasti kauemman aikaa. Kuivaamisen jälkeenkin Multiseal Gas 2000 pysyy paksuna ja takertuvana nesteenä.

Käyttöönotto

Kuivaamisen jälkeen laitteisto on valmis painekokeiluun, ja sen jälkeen asennetaan kaikki irrotetut osat paikoilleen, ja laitteisto voidaan ottaa käyttöön.

PUHDISTUS- JA TURVATIEDOT:

Jos Multiseal Gas 2000 -tiivistettä roiskuu silmiin, ne on huuhdeltava välittömästi perusteellisesti puhtaalla vedellä, ja on otettava yhteyttä lääkäriin. Jos tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa, iho pestään runsaalla vedellä. Tehdessä työtä, jossa käytetään Multiseal-nesteitä, on käytettävä sopivia suojakäsineitä ja -laseja tai kasvosuojaa. Muuten ainetta on käsiteltävä samoja varokeinoja soveltaen kuin kemikaaleja yleensä. Säilytetään poissa lasten ulottuvilta.

 

PAKKAUS:

 Tuote

 Pakkaus

Tuote nro.

VVS-nr.

RSK-nr.

NRF-nr.

LVI-nro.

MULTISEAL GAS 2000.

10 L kanisteri

8024100

251207110

4054439

9815799

3265253

 

Related products

Tarvitsetko apua? - kirjoita meille