Lækagetætning

MULTISEAL

TUOTEKUVAUS:

MULTISEAL on tiivisteneste, joka lisätään suoraan veteen piilovuotojen tiivistämiseksi suljetuissa kiertokuluissa. MULTISEAL-tiivisteitä on saatavissa eri tuotemuunnoksina sen mukaan, millaisessa ympäristössä tiivistettävä vuoto sijaitsee. Siksi MULTISEAL-tiivistettä voidaan käyttää suljetuissa kaukolämpöputkistoissa, kaikissa öljy- tai puulämmitteisissä lämmityskattiloissa, lattialämmitys-, viemäri- ja jätevesilaitteistoissa. MULTISEAL-tiivistettä käytetään myös juomavesiasennuksissa, kaasu- ja aurinkoenergialaitteistoissa ja uima-altaissa.

TEKNISET OMINAISUUDET:

MULTISEAL-tiivistejärjestelmät perustuvat suspendoiviin, kristallisiin mineraaleihin. MULTISEAL-tiivistettä pumpataan lämmityslaitteiston vesiputkistoon, jossa vuodot tiivistyvät sisältä muodostaen ”itsestään” kerrostumia muutamassa päivässä. Ei siis ole välttämätöntä tietää tarkkaan, missä vuoto sijaitsee, kun tiivisteenä on MULTISEAL – vesilaitteiston on ainoastaan oltava suljettu kiertokulku.

KÄYTTÖOHJEET:

Suljettu kiertokulku, jossa vuoto on, puhdistetaan tarpeen tullen puhdistusnesteellä (vain tarpeellista vanhoissa laitteistoissa).  MULTISEAL-tiivistettä pumpataan vedenkiertoon, jossa vuoto on, joko niin paljon lietettynä, jotta kiertokulkuun haluttu PH-arvo saavutetaan (lämmitysjärjestelmät) tai laimentamatta (juomavesi ja viemärit). Aloitetaan kiertokulku (kaukolämpö) tai luodaan jatkuva 5-7 barin paine (juomavesi, viemäri) kiertoon, jossa vuoto on, niin vuoto tiivistyy muutaman päivän kuluessa – tiivistysprosessiin kuluva aika riippuu vuodon laajuudesta ja ympäröivästä lämpötilasta. Kun vuoto on tiivistetty, järjestelmä puhdistetaan puhtaalla vedellä, ja tiivistys on valmis. Joissakin tapauksissa annetaan tuotteen kuitenkin jäädä vesijärjestelmään. Viemäreitä ja kaasulaitteistoja tiivistettäessä tiivistys- ja puhdistusprosessi on paljon laajempi. MULTISEAL-tiivistettä käytettäessä uima-altaiden tiivistämiseen, paineen tai kiertokulun luominen ei ole tarpeellista – tuotetta kaadetaan yksinkertaisesti altaan veteen, kunnes oikea pitoisuus saavutetaan.

PUHTAANAPITO:

Jos tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa, iho pestään runsaalla saippuavedellä. Käytä suojalaseja MULTISEAL-tiivistettä käyttäessäsi! Jos ainetta roiskuu silmään, silmä huuhdellaan heti runsaalla vedellä. Roiskeet poistetaan vaatteista normaalissa konepesussa. HUOM! Kaatumisonnettomuuksien välttämiseksi puhdistetaan mahdolliset roiskeen muodostamat piikerrostumat lattiasta huolellisesti ja välittömästi runsaalla vedellä.

Tarvitsetko apua? - kirjoita meille