Tiviste

MULTISEAL nestemäiset tiivisteet

TUOTEKUVAUS:

MULTISEAL on nestemäinen tiiviste, joka lisätään suoraan veteen piilovuotojen tiivistämiseksi suljetuissa järjestelmissä. MULTISEAL-tiivisteitä on saatavissa eri tuotemuunnoksina sen mukaan, millaisessa ympäristössä tiivistettävä vuoto sijaitsee. MULTISEAL-tiivistettä voidaan käyttää suljetuissa kaukolämpöputkistoissa, kaikissa järjestelmissä joissa on öljy- tai puulämmitteinen kattila, lattialämmitys-, viemäri- ja jätevesilaitteistoissa. MULTISEAL-tiivistettä käytetään myös juomavesiasennuksissa, kaasu- ja aurinkoenergialaitteistoissa ja uima-altaissa.

TEKNISET OMINAISUUDET:

MULTISEAL-tiivisteneste on natriumsilikaattiliuos joka sisältää selluloosakuituja. Joutuessaan tekemisiin hiilidioksidin kanssa neste kovettuu, ja tekee lasimaisen kovan pinnan joka tukkii vuodon.

MULTISEAL-tiivistettä pumpataan lämmitysjärjestelmään, jossa vuodot tiivistyvät sisältä muodostaen ”itsestään” kerrostumia muutamassa päivässä. Ei siis ole välttämätöntä tietää tarkkaan, missä vuoto sijaitsee, kun tiivisteenä on MULTISEAL – järjestelmän on ainoastaan oltava suljettu.

Multiseal neste yksinkertaisesti kiertää lämmitysverkostossa halutussa PH-arvossa. Muutaman päivän kuluttua vuoto on tiivistynyt. Tiivistysprosessin kesto riippuu vuodon koosta ja ympäristön lämpötilasta.

Muut käyttökohteet:

Käytettäessä Multisealia juomaveteen tiivistymisprosessi on erilainen, koska tiivisteneste pumpataan laimentamattomana juomavesijärjestelmään, ja järjestelmässä ylläpidetään jatkuva paine (5-7 bar) tiivistekerroksen luomiseksi.

Uima-allasjärjestelmissä ei vaadita painetta tai suljettua järjestelmää - tuote yksinkertaisesti kaadetaan uima-altaan veteen oikeassa pitoisuudessa.

MULTISEALista on myös olemassa hyväksytty versio kaasuputkistoille, joka on menetelmänä hieman monimutkaisempi, sekä siitä löytyy  lisäksi erityisversio jätevesijärjestelmiin, joka on kaksikomponenttinen järjestelmä kovettimineen.

KÄYTTÖOHJEET:

Suljettu järjestelmä puhdistetaan tarpeen tullen puhdistusnesteellä (tarpeellista ainoastaan vanhoissa laitteistoissa).  MULTISEAL-tiivistettä pumpataan suljettuun vedenkiertoon niin paljon että veden haluttu PH-arvo saavutetaan. (lämmitysjärjestelmät) tai laimentamatta (juomavesi ja viemärit). Aloitetaan nesteen kierrätys (lämmitys) tai luodaan jatkuva 5-7 barin paine (juomavesi, viemäri) kiertoon, jossa vuoto on, niin vuoto tiivistyy muutaman päivän kuluessa – tiivistysprosessiin kuluva aika riippuu vuodon laajuudesta ja ympäröivästä lämpötilasta. Kun vuoto on tiivistetty, järjestelmä puhdistetaan puhtaalla vedellä, ja tiivistys on valmis. Joissakin tapauksissa annetaan tuotteen kuitenkin jäädä vesijärjestelmään.

Viemäreitä ja kaasulaitteistoja tiivistettäessä tiivistys- ja puhdistusprosessi on paljon laajempi. MULTISEAL-tiivistettä käytettäessä uima-altaiden tiivistämiseen, paineen tai kiertokulun luominen ei ole tarpeellista – tuotetta kaadetaan yksinkertaisesti altaan veteen, kunnes oikea pitoisuus saavutetaan.

PUHTAANAPITO:

Jos tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa, iho pestään runsaalla saippuavedellä. Käytä suojalaseja MULTISEAL-tiivistettä käyttäessäsi! Jos ainetta roiskuu silmään, silmä huuhdellaan heti runsaalla vedellä. Roiskeet poistetaan vaatteista normaalissa konepesussa. HUOM! Liukastumisen estämiseksi puhdistetaan mahdolliset roiskeen muodostamat kerrostumat lattiasta huolellisesti ja välittömästi runsaalla vedellä.

Tarvitsetko apua? - kirjoita meille