FAQ

Hvordan fjernes Unipak paksalve fra et gulvtæppe?

2010-11-09


Spørgsmål:

Hvordan fjernes Unipak paksalve fra et gulvtæppe, hvor man er kommet til at træde det ned i tæppet?

Svar:

Afrensning af UNIPAK plet fra gulvtæppe - generelt:

Inden man går i gang med pletrensningen skal man sikre sig at eventulle farver på tæppet kan tåle rense benzin. Man bør ligeledes sikre sig, at tæppets bagside, der ofte kan bestå af et gummiagtigt materiale eller anden pålimet basis, kan tåle benzin og vand.

Sørg for at der ikke er ild eller rygende personer i nærheden når der pletrenses.

Sørg endvidere for, at der er god udluftning.

1) Med en spatel eller sløv kniv skrabes overskydende UNIPAK forsigtigt af. Det skal ske så forsigtigt, at man ikke kommer til at massere UNIPAK mere ned i tæppets luv.

2) I en ring på ca. 1 cm uden om pletten fugtes tæppet nu med rense benzin. Det er vigtigt at pletrensningen indledes med at lave denne ring. Rense benzinen vil på denne måde begynde at trænge ind i pletten. Hvis man derimod starter med at hælde rense benzin på selve pletten, vil benzinen arbejde sig ud af pletten indeholdende noget af pletten, og derved i virkeligheden øge
plettens størrelse.

3) Med et stykke køkkenrulle eller med en ren klud "duppes" nu rense benzin på selve pletten. Umiddelbart efter suges benzinen op med et rent stykke køkkenrulle eller en ren klud. Denne procedure gentages 3-4 gange eller i hvert tilfælde indtil, der ikke mere kommer sort farve på køkkenrule eller klud.

4) Når benzinen er dampet af suges pletten med støvsuger.

5) Nu masseres en lille smule Unipak HÅNDRENS ind i pletten. Dette skal ske over et par gange. Overskuddet "duppes" af og der tilføres 1-2 dråber vand under let massering. Pletten "duppes" med et stykke køkkenrulle eller en ren klud.

6) Punkt 5) gentages indtil pletten er helt væk.

7) Når pletten er helt tør støvsuges den.

 

Brug for hjælp? - skriv til os