Pakol och Biobensin

Kan Pakol används för Biobensin?

Svar: 

Vi har her på Unipak utfört experiment med Pakol och hampa som pakmateriale på rör med en 5% lösning av bioetanol och bensin. Efter 2 ½ år, är rörsamlingarne fortfarande tätta!