Catalogue / Multiseal

Multiseal

PRODUKTBESKRIVNING:
Multiseal ett flytande tätningsmedel som läggs direkt i vatten i ett slutet värmesystem för tätning av dolda läckor. Multiseal finns i olika produktvarianter anpassade till den miljö som en läcka måste tätas. Multiseal kan användas i samband med fjärrvärmesystem, alla värmesystem med värmare med oljebrännare eller bränsle pannor, golvvärmesystem, avlopp och avloppssystem. Multiseal finns också för dricksvatten installation, gas, solar anläggningar och pool system.

TEKNISKA EGENSKAPER:
Multiseal tätningssystem baseras på oppblandada kristallina mineraler. Med hjälp av en pump placeras Multiseal i vattnets kretslopp i värmeanlägningen och här förseglas läckor gennom inom några dagar "i sig" inifrån genom forkisling. Det är därför inte nödvändigt att veta exakt var läckage är for att täta den med Multiseal - Multiseal måste helt enkelt pumpas ut i systemet i rätt koncentrationen i en loop (värme-system) eller ett konstant tryck av 5-7 bar (dricksvatten) och inom några dagar kommer läckan att förseglas - perioden för tätningsprocessen beror på läckage storlek och omgivelsestemperatur.Multiseal finns även i en GAS-version men här är tätning processen lite mer omfattanda.
Användas Multiseal för pool system hälls produkten helt enkelt i poolen vattenet vid rätt koncentration och en cirkulation etableras.
Multiseal finns också i en speciell version för avlopps system - detta är en två component system som också innebär en härdare.

BRUKSANVISNING:
Skölj värmesystemet med hjälp av Multiseal rengöringsvätska (endast för äldre installationer). Multiseal pumpas in i en loop direkt i värme instalation (eller dricksvatten installation) antingen koncentrerad eller utspädd, tills önskat pH-värdet i kretsen uppnås, beroende på produkt och typ av installation. Antingen etableras en cirkulation en loop eller ett konstant tryck av 5-7 bar och inom några dagar kommer läckan att förseglas - perioden för tätning processen beror på läckage storlek och omgivelses temperatur. När läckan tätas, kan systemet sköljas med rent rent vatten och tätning processen är klar. Alternativt kan Multiseal stanna kvar i systemet vid rätt koncentration (inte möjligt i fjärrvärmesystem). Vid tätning av gassystem och avlopp tätning är processen lite mer omfattanda.

RENGÖRING:
Hudkontakt: Tvätta huden med rikligt med tvål och vatten. Använd skyddsglasögon vid arbete med Multiseal! Eventuella stänk i ögonen spolas bort omedelbart med mycket vatten. Spill på kläder avlägsnas lätt vid normal maskintvätt. OBS! För att undvika fallulykker och kiselaflejringer städas golv noggrant och med mycket vatten för att ta bort evt. spilld Multiseal.

 • Värme

  Multiseal 24, Multiseal Special, Multiseal TD, Multiseal TDS Flytande tätning för värmesystem med vätskaförlust på fron 30L upp till mer än 1000L per dag. Blandningsförhållande: 1,5:100
  Multiseal 30E Flytande tätning för värmesystem med gaspannor med vätska förluster på upp till 30L per dag. Särskilt lämpligt för press fittings. Blandningsförhållande: 1:100


 • Dricksvatten

  Multiseal 84L, Multiseal 84, Multiseal 84S. Flytande tätning för dricksvatteninstallationer. Vätskeförlust på fron 10L upp till 400L per. 24 timmar. Användes outspädd eller blandas med dricksvatten 1:1


 • Kloak & Avlopp

  Multiseal Kloak flytande tätning kan användas till nedgravda avloppsrör och avloppsstammar i alla material – används med härdaren HC60.

  Multiseal Avlopp flytande tätning användas till vattenläckor i avloppsrör och avloppsstammar i alla material inomhus.


 • Pool

  Multiseal Pool flytande tätning hjälper mot vattenläckor i simbassänger. Multiseal Pool tätar betong- och cementbassänger. Själva tätningen syns inte på bassängen. Blandningsförhållande 1:1000


 • Solar- & jordvärme

  Multiseal F - flytande tätning  speciellt utformad för solar- och jordvärmeanlägninger. Blandningsförhållande: 1:100.
  Multiseal SOF - flytande specialvärmebärare till solfångaranläggningar.
  Multiseal SOR - rengöringsmedel för värmeanläggningar.


 • Korrosionsskydd & Rensavätska

  Multiseal HR - rengöringsmedel för värmesystem. 1:100
  Multiseal R13 - rengöringsmedel för bruks- och dricksvatten system. 1:2
  Multiseal K32 - korrosionsskydd för  värmesystem. 1:100
  Multiseal FS - korrosionsbeskyttelse och frostskyddsmedel för värme- och vattensystem. 


 • Gas

  Multiseal Gas 2000 är ett flytande tätningsmedel för tätning av stålrörsgasledningar i anläggningar med gängfogar utförda med lin