Catalogue / Pannkitt / Stovex pannkitt

Namn

Stovex pannkitt

RODUKTBESKRIVNING:

STOVEX pannkitt är en svart, luktfri pasta med keramisk sammansättning.

ANVÄNDNING: 

STOVEX pankitt är lämplig för montage av pannelementer, varmluftsaggregater o dyl samt för eldfasta reparationer av sprickor och otätheter i centralvärmepannor, öppna spisar, brännugnar, rökkanaler och andra ämnen av järnplåt eller gjutgods.

TEKNISKA EGENSKAPER:

STOVEX pannkitt... tål upp till 1200°C tätar effektivt blir "hårt som järn" kan slipas med karborundumsten krymper ej påverkas inte av temperatursvängningar och vatten drygt att använda

BRUKSANVISNING: 

STOVEX pannkitt rörs om grundligt före användning. Pannor, ugnar o dyl ska vara kalla innan reparationen påbörjas. Reparationsstället, som fylls omsorgsfullt med STOVEX, ska vara torrt och fritt från löst sittande smuts. Använd stålspatel eller liknande till reparationen. Eventuellt överskott avlägsnas omedelbart. Något större rämnor och sprickor kan ev "byggas upp" i flera omgångar. Låt STOVEX torka emellanåt. Låt STOVEX torka (2-24 timmar beroende på skikttjocklek) innan det åter eldas i panna eller ugn. När STOVEX har härdat fullständigt kan slipning ske med karborundumsten, smärgelduk eller liknande. Skölj och rengör redskapen strax efter användning eftersom intorkat STOVEX är mycket svårt att avlägsna. Slut till förpackningen noggrant efter användning.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

FÖRHÅLLNINGSREGLER VID HANTERING AV PRODUKTEN: 

STOVEX pannkitt är inte giftigt, men kontakt med ögonen ska undvikas och händerna tvättas efter användning av kittet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBALLERING:  
    Varenr. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr.
250 g. tub (12 tb./krt.) 7000025 317000002 4051583 9507826 3265167
1,0 kg. burk (12 stk./krt.) 7000100 317000010 4051585 9507825 3265169
Stovex kan leveres i større emballager på forespørgsel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dessutom under SIKKERHEDSBLADE i hovedmenuen for yderligere info