Catalogue / Gängtejp / Multitape

Namn

Multitape


PRODUKTBESKRIVNING: 

MULTITAPE (12 m x 12 mm x 0,10 mm). HD (densitet: 1 g/cm3). Användning som MAXITAPE. GODKÄND för GAS (DG-2963) och DRICKSVATTEN. Lämpar sig väl för hydraulik. Temperaturbeständig från -200 til +260°C. Multitape (RSK-nr.: 4054012)

ANVÄNDNING: 

Multitape används för tätning i gasanläggningar. Alla HD tejptyperna lämpar sig naturligtvis också väl för tätning av gängförbindningar i andra rörsystem, t ex för hydraulik, tryckluft, värme- och ventilation, syror, baser, lösningsmedel mm. Sealrite/Topseal/Multitape lämpar sig väl för i stort sett alla rörmaterial såsom järn, metall, plast, fibrer o dyl.

TEKNISKA EGENSKAPER: 

Kolväte-fluor-föreningens höga styrka och molekylvikt ger PTFE-tejpen en rad förträffliga egenskaper. Mycket brett temperaturområde: -200°C till +260°C. Tillbaka justering: En väl genomförd samling kan justeras upp till 45 grader bakåt. (Behövs i DG och EN 751-3 godkännande). Förblir opåverkad av i stort sett alla aggressiva kemikalier (med undantag för fluor, vissa fluorkemikalier och smälta alkalimetaller), mycket låg friktionskoefficient, ej brännbar, åldras ej, hög dragstyrka även vid låga temperaturer, god elektrisk isoleringsförmåga oberoende av såväl frekvens som temperatur.

BRUKSANVISNING:

Avlägsna ev smuts och metallspån från gängorna före påföring av Sealrite/Multitape/Topseal. Tejpen läggs på det gängade partiet i gängornas stigriktning. Tejpen påförs med jämnt, fast drag så att den ligger sträckt över gängorna. Gänggruvorna fylls upp så gängtopparna fortfarende syns. Beroende på den önskade skikttjockleken bör överlappningen vara från ½ till ¾ tejpbredd. Efter det att gängkopplingen spänts ihop bör ingen kontraskruvning ske. Tejpen används ensam och utan bruk av smörjmedel.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

 

GODKÄNNANDE:

Multitape produceras enligt EN751-3 (europeiska normen för gängtejp godkänd för både dricksvatten och gas). Multitape är godkänd för gas och syre (BAM) Multitape är desutom godkänd för naturgas. (DGP -DanmarksGasmaterialProvning)

EMBALLERING:            
    Varenr. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr.
Multitape (10/250 stk./krt.) 1000600 271405012 4054012 9507834 3265338