Catalogue / Lödprogram

Lödprogram

UNIPAK löd sortiment är ett komplett sortiment för lödning. Alla produkter i sortimentet är VA-godkända. Programmet kännetecknas av användarvänlighet och den berömda UNIPAK kvalitet.

  • Lödprogram

    UNIPAK LÖDPRODUKTER är et komplett sortiment för hård- och mjuklödning. Alla produkterna är VA-godkända. Lödprogrammet kännetecknas bl.a. av stor användarvänlighet och den välkända UNIPAK-kvaliteten.
    För alla UNIPAK's lödfluss och lödpastor gäller att ev. flussrester kan lösas upp i vatten (kallt), och därför tas bort i samband med första genomsköljning av den färdigmonterade anläggningen.