Catalogue / Pannkitt

Pannkitt

PRODUKTBESKRIVNING:
STOVEX pannkitt är en svart, luktfri pasta med keramisk samman-
sättning.

ANVÄNDNING:
STOVEX pankitt är lämplig för montage av pannelementer, varmluftsaggregater  o dyl samt för eldfasta reparationer av sprickor och otätheter i centralvärmepannor, öppna spisar, brännugnar, rökkanaler och andra ämnen av järnplåt eller gjutgods

TEKNISKA EGENSKAPER:
STOVEX pannkitt...
* tål upp till 1200°C
* blir ”hårt som järn”
* kan slipas med karborundumsten
* krymper ej
* påverkas inte av temperatursvängningar
* vattenfast
* drygt att använda

BRUKSANVISNING:
STOVEX pannkitt är klar till bruk.
Pannor, ugnar o dyl ska vara kalla innan reparationen påbörjas.
Reparationsstället, som fylls omsorgsfullt med STOVEX, ska vara torrt och fritt från löst sittande smuts. Använd stålspatel eller liknande till reparationen. Eventuellt överskott avlägsnas omedelbart.
Något större rämnor och sprickor kan ev ”byggas upp” i flera omgångar. Låt STOVEX torka emellanåt. Låt STOVEX torka (2-24 timmar beroende på skikttjocklek) innan det åter eldas i panna eller ugn. När STOVEX har härdat fullständigt kan slipning ske med karborundumsten, smärgelduk eller liknande. Skölj och rengör redskapen strax efter användning eftersom intorkat STOVEX är mycket svårt att avlägsna. Slut till förpackningen noggrant efter användning.

Ovanstående upplysningar är givna på grundval av tester och erfarenheter. Då vi inte har någon kontroll över användningen av produkten rekommenderas provinstallation för att säkerställa att produkten lämpar sig för den önskade installationen.

FÖRHÅLLNINGSREGLER VID HANTERING AV PRODUKTEN:
STOVEX pannkitt är inte giftigt, men kontakt med ögonen ska undvikas och händerna tvättas efter användning av kittet. Innehåller Natriumsilikat!

  • Stovex pannkitt

    STOVEX pannkitt är en svart, luktfri pasta med keramisk sammansättning. STOVEX pankitt är lämplig för montage av pannelementer, varmluftsaggregater o dyl samt för eldfasta reparationer av sprickor och otätheter i centralvärmepannor, öppna spisar, brännugnar, rökkanaler och andra ämnen av järnplåt eller gjutgods.