Catalogue / Unigarn Lin

Unigarn Lin

PRODUKTBESKRIVNING:
Unigarn tätningsgarn av lin är en ren naturprodukt vilken är framställd av fint, enhetligt och långfibrigt, belgiskt, häcklat lin, som hämtas från linplantans stjälk. 3-tråds, grovt lin är framställt av kortfibrigt lin och levereras otjärat eller tjärat.

ANVENDNING:
Unigarn är tillsammans med tätningsmedel väl lämpat för tätning av gängförbindningar och ger i kombination med tätningsmedel täta och flexibla förbindningar samt är mycket ekonomiskt att använda. 3-tråds tätningsgarn används för tätning av glaserade muffrör eller gjutjärnsmuffrör.

TEKNISKA EGENSKAPER:
Vid höga temperaturer (>130°C) finns risk för svedning av linfibrerna.

 • Buntar lösa

  Unigarn tätningsgarn/hampa av lin är en ren naturprodukt vilken är framställd av fint, enhetligt och långfibrigt, belgiskt, häcklat lin, som hämtas från linplantans stjälk. Unigarn är tillsammans med rörkitt väl lämpat för tätning av gängförbindningar och ger i kombination med tätningsmedel täta och flexibla förbindningar samt är mycket ekonomiskt att använda.


 • Buntar i påsar

  Unigarn tätningsgarn/hampa av lin är en ren naturprodukt vilken är framställd av fint, enhetligt och långfibrigt, belgiskt, häcklat lin, som hämtas från linplantans stjälk. Unigarn är tillsammans med rörkitt väl lämpat för tätning av gängförbindningar och ger i kombination med tätningsmedel täta och flexibla förbindningar samt är mycket ekonomiskt att använda.


 • 100g nystan

  Unigarn tätningsgarn/hampa av lin är en ren naturprodukt vilken är framställd av fint, enhetligt och långfibrigt, belgiskt, häcklat lin, som hämtas från linplantans stjälk. Unigarn är tillsammans med rörkitt väl lämpat för tätning av gängförbindningar och ger i kombination med tätningsmedel täta och flexibla förbindningar samt är mycket ekonomiskt att använda.


 • 80g spole i dispenser

  Unigarn tätningsgarn/hampa av lin är en ren naturprodukt framställd av fint, enhetligt och långfibrigt häcklat lin. Unigarn är tillsammans med rörkitt väl lämpat för tätning av gängförbindningar och ger i kombination med tätningsmedel täta och flexibla förbindningar samt är mycket ekonomiskt att använda. Unigan 80g spole i dispenser levereras rullat upp på spolen som en lös "tråd" i en engångs dispenser.


 • 80g Spole

  Unigarn tätningsgarn/hampa av lin är en ren naturprodukt vilken är framställd av fint, enhetligt och långfibrigt, belgiskt, häcklat lin, som hämtas från linplantans stjälk. Unigarn är tillsammans med rörkitt väl lämpat för tätning av gängförbindningar och ger i kombination med tätningsmedel täta och flexibla förbindningar samt är mycket ekonomiskt att använda. Unigan 80g spole levereras rullat upp på spolen som en lös "tråd".


 • 3-tråds

  3-tråds grov hampa är gjord av lin och levereras tjärat eller u-tjärat. 3-tråds garn används tjärade och u-tjärat som en tätning mellan flänsar och för tätning av tex. rör i mycket stor skala - används även som tätning i gamla träbåtar.