Catalogue / Loxeal gänglim

Loxeal gänglim

LOXEAL är ett komplett och överskådligt program av professionella kvalitetsprodukter, särskilt lämpligt för såväl rörtätning, bult- och skruvlåsning som för lagersäkring. LOXEALs anaeroba lim polymeriserar (härdar) mellan metallytor samtidigt som syret stängs ute. Den fullständiga utfyllnaden av metallytans mikroskopiska ojämnheter säkerställer att mekanisk påverkan fördelas jämnt över hela skarven och att optimal tätningseffekt således uppnås inte bara mot vatten och luft, utan även mot gas, syre, oljor, bensin och kemikalier. Dessutom motverkar LOXEALs lim korrosion. LOXEAL innefattar även ett "sekundlim" (cyanoakrylatlim) för blixtsnabb hoplimning av metall, plast, gummi mm.

 • Gängtätning

  LOXEAL gängtätning fixerar och tätar gängskarvar mot vatten, värme, gas, luft, olja, kolväten och många kemikalier. Produkter: 18-10, 53-14, 58-11, 86-72.


 • Gängsäkring

  LOXEAL gängsäkring är idealisk för låsning av muttrar, gängtappar, skruvar och andra gängförbindningar. Gängskarvarna säkras mot lossning orsakad av vibrationer eller mekanisk påverkan. Produkter: 55-03, 83-54, 86-72.


 • Lagersäkring

  LOXEAL lagersäkring lämpar sig väl för montering av lager, bussningar, kugghjul och cylindriska ämnen. LOXEAL lagersäkring stärker presspassade ämnen och tillåter glidpassning. Produkter: 53-11, 82-33.


 • Cyanoacrylat IS 23

  Universal Sekundlim (cyanoakrylat). Limmar de flesta material på några få sekunder.


 • Activator

  LOXEAL A-11 snabbaktivator påskyndar polymerisering av anaerobt lim. Lämpligt vid rostfritt stål och förkromade ämnen.