Catalogue / Multiseal

Multiseal

TUOTEKUVAUS:
MULTISEAL on tiivisteneste, joka lisätään suoraan veteen piilovuotojen tiivistämiseksi suljetuissa kiertokuluissa. MULTISEAL-tiivisteitä on saatavissa eri tuotemuunnoksina sen mukaan, millaisessa ympäristössä tiivistettävä vuoto sijaitsee. Siksi MULTISEAL-tiivistettä voidaan käyttää suljetuissa kaukolämpöputkistoissa, kaikissa öljy- tai puulämmitteisissä lämmityskattiloissa, lattialämmitys-, viemäri- ja jätevesilaitteistoissa. MULTISEAL-tiivistettä käytetään myös juomavesiasennuksissa, kaasu- ja aurinkoenergialaitteistoissa ja uima-altaissa.

TEKNISET OMINAISUUDET:
MULTISEAL-tiivistejärjestelmät perustuvat suspendoiviin, kristallisiin mineraaleihin. MULTISEAL-tiivistettä pumpataan lämmityslaitteiston vesiputkistoon, jossa vuodot tiivistyvät sisältä muodostaen ”itsestään” kerrostumia muutamassa päivässä. Ei siis ole välttämätöntä tietää tarkkaan, missä vuoto sijaitsee, kun tiivisteenä on MULTISEAL – vesilaitteiston on ainoastaan oltava suljettu kiertokulku.

KÄYTTÖOHJEET:
Suljettu kiertokulku, jossa vuoto on, puhdistetaan tarpeen tullen puhdistusnesteellä (vain tarpeellista vanhoissa laitteistoissa).  MULTISEAL-tiivistettä pumpataan vedenkiertoon, jossa vuoto on, joko niin paljon lietettynä, jotta kiertokulkuun haluttu PH-arvo saavutetaan (lämmitysjärjestelmät) tai laimentamatta (juomavesi ja viemärit). Aloitetaan kiertokulku (kaukolämpö) tai luodaan jatkuva 5-7 barin paine (juomavesi, viemäri) kiertoon, jossa vuoto on, niin vuoto tiivistyy muutaman päivän kuluessa – tiivistysprosessiin kuluva aika riippuu vuodon laajuudesta ja ympäröivästä lämpötilasta. Kun vuoto on tiivistetty, järjestelmä puhdistetaan puhtaalla vedellä, ja tiivistys on valmis. Joissakin tapauksissa annetaan tuotteen kuitenkin jäädä vesijärjestelmään. Viemäreitä ja kaasulaitteistoja tiivistettäessä tiivistys- ja puhdistusprosessi on paljon laajempi. MULTISEAL-tiivistettä käytettäessä uima-altaiden tiivistämiseen, paineen tai kiertokulun luominen ei ole tarpeellista – tuotetta kaadetaan yksinkertaisesti altaan veteen, kunnes oikea pitoisuus saavutetaan.

PUHTAANAPITO:
Jos tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa, iho pestään runsaalla saippuavedellä. Käytä suojalaseja MULTISEAL-tiivistettä käyttäessäsi! Jos ainetta roiskuu silmään, silmä huuhdellaan heti runsaalla vedellä. Roiskeet poistetaan vaatteista normaalissa konepesussa. HUOM! Kaatumisonnettomuuksien välttämiseksi puhdistetaan mahdolliset roiskeen muodostamat piikerrostumat lattiasta huolellisesti ja välittömästi runsaalla vedellä.

 • Lämmitys

  MULTISEAL 24, MULTISEAL Special, MULTISEAL TD, MULTISEAL TDS Tiivistenesteet lämmityslaitteistoihin, joiden nestehäviö on 30 litrasta yli 1000 litraan vuorokaudessa. Sekoitussuhde: 1,5:100

  MULTISEAL 30E Tiivisteneste kaasulämmitteisiin kattiloihin, joiden nestehäviö on korkeintaan 30 L vuorokaudessa. Sopii erittäin hyvin puristusliittimiin. Sekoitussuhde: 1:100


 • Juomavesi

  MULTISEAL 84L, MULTISEAL 84, MULTISEAL 84S Tiivisteneste käyttö- ja juomavesilaitteistoihin. Sopii hyvin kupariputkien korroosiosuojaksi. Sopii myös hyvin sinkittyihin putkiin ja muoviputkiin sekä putkiin, jotka on tehty ruostumattomasta teräksestä. Nestehäviö 10 L – 400 L vuorokaudessa.


 • Viemäri ja poistoputki

  Multiseal Kloak -tiivisteneste on 2-komponenttijärjestelmä, jolla estetään vesihäviö maahan kaivetuista viemäreistä ja kaikenlaisista materiaaleista tehdyistä laskuputkista. Multiseal Kloak kristallisoituu joutuessaan kosketuksiin HC60-kovetteen kanssa.

  Multiseal Afløb -tiivistenesteellä estetään vesihäviö sisätilojen poisto- ja laskuputkista.


 • Aurinko- ja maaenergia

  MULTISEAL F -tiivisteneste lämmitysjärjestelmiin, joissa on pakkasnestettä. Sopii erityisesti aurinko- ja maalämmityslaitteistoihin, joiden nestehäviö on korkeintaan 20 L vuorokaudessa. Sekoitussuhde: 1:100.

  MULTISEAL SOF. Lämmönjohdin aurinkokennoihin. Pakkasenkestävä. Sisältää korroosionestoainetta. Käytetään laimentamatta.


 • Korroosiosuoja- ja puhdistusnesteet

  MULTISEAL HR -puhdistusaine lämmitysjärjestelmiin. Sekoitussuhde 1:100
  MULTISEAL R13 -puhdistusneste käyttö- ja juomavesijärjestelmiin. Sekoitussuhde: Käytetään laimentamatta tai sekoitetaan veteen suhteessa 1:2
  MULTISEAL K32 -korroosionestoaine lämmitysjärjestelmiin. Sekoitussuhde: 1:100
  MULTISEAL FS -korroosionestoaineen ja pakkasnesteen yhdistelmä.


 • Kaasulaitteisto

  MULTISEAL GAS 2000 on nestetiiviste kaasujärjestelmiin, jossa on pellavalangalla tiivistetyt kierreliitokset.