Katalog / Multiseal

Multiseal

PRODUKTBESKRIVELSE:
MULTISEAL er et flydende tætningsmiddel som tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb for at tætne skjulte lækager. MULTISEAL findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø hvor en lækage skal tætnes. MULTISEAL kan således bruges til lukkede kredse i fjern-varmesystemer, alle varmeanlæg med oliefyr eller brændselskedler, gulvvarmesystemer, afløbs- og kloaksystemer. Der findes også MULTISEAL til drikkevandsinstallationer, gasinstallationer, solvarmeanlæg og poolsystemer.

TEKNISKE EGENSKABER:
MULTISEAL tætningssystemer er baseret på opslemmede krystallinske mineraler. Ved hjælp af en pumpe bringes MULTISEAL ud i vandkredsløbet i varmeinstallationen og her tætnes lækager i løbet af få dage ”af sig selv” inde fra ved forkisling. Det er således ikke nødvendigt nøjagtigt at vide hvor en eventuel lækage er for at tætne den med MULTISEAL – man skal blot kunne etablere en lukket kreds i vandinstallationen.

BRUGSANVISNING:
Den lukkede kreds med lækagen renses eventuelt med en rensevæske (kun nødvendig ved ældre installationer). MULTISEAL pumpes ind i vandkredsen med lækagen, enten opslemmet indtil den ønskede PH-værdi i kredsen er opnået (varmesystemer) eller ufortyndet (drikkevand og afløb). Der etableres enten en cirkulation (fjernvarme) eller et konstant tryk på 5-7 bar (drikkevand, kloak) hen over kredsen med lækagen og i løbet af få dage vil lækagen være tætnet – tidsrummet for tætningsprocessen afhænger af lækagens størrelse og omgivelsestemperaturen. Når lækagen er tætnet renses sytemet med rent vand og tætningen er færdig. I nogle tilfæde vil man dog vælge at lade produktet forblive i vandsystemet. Ved tætning af kloak- og gasanlæg er både tætnings- og rengøringsprocessen dog lidt mere omfattende. Ved tætning af poolanlæg under anvendelse af MULTISEAL er det dog ikke nødvendigt at etablere hverken tryk eller kredsløb – produktet hældes simpelthen i poolvandet til den rigtige koncentration opnås.
Da vi ikke har kontrol over den endelige brug af produktet, anbefales det på det kraftigste at sikrer sig, at de aktuelle produkter er egnede til den ønskede anvendelse og forenelig med installationens øvrige komponeneter!

RENGØRING:
Ved hudkontakt afvaskes huden med rigeligt vand og sæbe. Brug beskyttelsesbriller under arbejde med MULTISEAL! Eventuelle stænk i øjet bortskylles straks med rigeligt med vand. Spild på tøj fjernes let ved alm. maskinvask. BEMÆRK! For at undgå faldulykker og kiselaflejringer afrenses gulve omhyggeligt og omgående med rigeligt med vand for evt. spild.

 • Varme

  MULTISEAL 24, MULTISEAL Special, MULTISEAL TD, MULTISEAL TDS Flydende tætning til varmesystemer med væsketab fra 0-30L og til mere end 1000L væsketab per døgn. Blandingsforhold: 1,5:100
  MULTISEAL 30E Flydende tætning til varmeanlæg med gaskedler med væsketab på 0-30L per døgn. Særlig velegnet til presfittings. Blandingsforhold: 1:100 


 • Drikkevand

  MULTISEAL 84L, MULTISEAL 84, MULTISEAL 84S Flydende Tætning til brugs- og drikkevandsinstallationer. Velegnet til korrosion i kobberrør. Også velegnet til rør af rustfrit stål, galvaniseret rør og plastrør. Væsketab fra 10L op til 400L pr. døgn.


 • Kloak & Afløb

  Multiseal Kloak flydende tætning er et tokomponent system, der afhjælper vandtab i nedgravede kloakker og faldstammer i alle materialer. Multiseal Kloak krystalliserer i forbindelse med hærderen HC60.

  Multiseal Afløb flydende tætning afhjælper vandtab i afløb og faldstammer indedørs.


 • Pool

  Multiseal POOL flydende tætning afhjælper vandtab i svømmebassiner.  Multiseal Pool tætner beton- og segmentbassiner. Tætningen selv synes ikke på bassinet. Blandingsforhold 1:1000


 • Solar- & jordvarme

  MULTISEAL F Flydende tætning til varmesystemer med antifrost væske. Særdeles velegnet til Solar- og jordvarmeanlæg med væsketab på op til 20L i døgnet. Blandingsforhold: 1:100.

  MULTISEAL SOF. Varmebærer til solarsystemer. Frostsikker. Indeholder korrosionsinhibitorer. Bruges ufortyndet.

  MULTISEAL SOR. Rensevæske til solaranlæg. Bruges ufortyndet.


 • Antikorrosions- & Rensevæsker

  MULTISEAL HR rensmiddel til varmesystemer. Blandingsforhold 1:100
  MULTISEAL R13 rensevæske til brugs- og drikkevandssystemer. Blandingsforhold: Bruges ufortyndet eller blandet med vand i forholdet 1:2
  MULTISEAL K32 korrosionsbeskyttelser for  varmesystemerBlandingsforhold: 1:100
  MULTISEAL FS kombineret korrosinsbeskyttelse og antifrostvæske.


 • Gas anlæg

  MULTISEAL GAS 2000 er en flydende tætning til gassystemer med gevindsamlinger hvor der er anvendt hørpakgarn.