Unipak er klar med CLP mærkning

Unipak har længe været klar til den nye CLP mærkning, der træder i kraft 1. juni. Det er dog ikke alle vore produkter, der opfattet af mærkningsreglerne.

Hvis produktet er omfattet, fremgår dette af mærkningen på emballagen og af sikkerhedsdatabladets punkt 2.2. De opdaterede datablade kan hentes her på siden via ”download” menuen.

Læs eventuelt mere på Miljøstyrelsens hjemmeside via dette link:

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/reach/faa-overblik-over-clp/maerkning/